Službena stranica

Web Name: Službena stranica

WebSite: http://www.djurdjenovac.hr

ID:341670

Keywords:

Slu,bena,stranica

Description:


Službena stranica

6. listopada 2022.

Vijesti

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

Prijavite štetu od suše

U lipnju besplatan vrtić

Energetski dodatak za umirovljenike

Vijesti

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela ODLUKU O [...]Općina Đurđenovac

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

Na temelju članka 33. Statuta Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21 i 9/21) i članka 64. i 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đurđenovac („Službeni glasnik“ Općine Đurđenovac, broj 2/21) predsjednica Općinskog vijeća Općine [...]Općina Đurđenovac

Prijavite štetu od suše

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je prirodnu nepogodu-SUŠU nastalu djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno dugotrajnim izostankom padalina i visokim temperaturama koje su nanijele velike materijalne štete u poljoprivredi. Ovim putem pozivaju se sve pravne i fizičke [...]Općina Đurđenovac

U lipnju besplatan vrtić

Na temelju članka 39. Statuta Općine Đurđenovac, Općinski načelnik Općine Đurđenovac donio je Odluku o oslobađanju roditelja korisnika usluge dječjeg vrtića “Jaglac” odobveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2022. godine. Naime, [...]Općina

Energetski dodatak za umirovljenike

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata. Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom [...]

Reciklažno dvorište

Dovršetkom velikog infrastrukturnog projekta počinje nova era održivog gospodarenja otpadom u Đurđenovcu

Reciklažno dvorište

ZAVRŠNA KONFERENCIJA I OTVORENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U OPĆINI ĐURĐENOVAC Povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i smanjenje broja divljih deponija postalo je moguće u Općini Đurđenovac, gdje je proteklog utorka svečano otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište. […]

Završna radionica o gospodarenju otpadom

Reciklažno dvorište

Tridesetak ljudi okupilo se kako bi poslušali treće i završno predavanje Tihane Škugor iz Unikoma o gospodarenju otpadom, ali i pogledali praktične primjere kojima je voditeljica sustava kvalitete i zaštite okoliša demonstrirala razvrstavanje, recikliranje i […]

Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom

Reciklažno dvorište

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom Preostalo je još jako malo vremena za ispunjavanje cilja recikliranja 50 posto komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, a prema neslužbenim podacima, u […]

Radionica o gospodarenju otpadom za odrasle

Reciklažno dvorište

Radionica o gospodarenju otpadom: Reciklažno dvorište Općine Đurđenovac – preduvjet učinkovitog gospodarenja otpadom Hrvatska, kao država članica Europske unije, trebala bi do 2020. ispuniti cilj recikliranja komunalnog otpada od 50% ili u protivnom slijede kazne, […]

Poziv na radionice

Općina

TEMA: INFORMATIVNO – EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU „RECIKLAŽNO  DVORIŠTE“ Radionice će se održati –    u ponedjeljak,14. listopada 2019. godine, u 14:00 sati s temom: Izazovi svakodnevnog gospodarenja otpadom u kućanstvu –    u ponedjeljak,21. listopada 2019. […]

Zaželi

Glas Slavonije objavio članak o projektu Zaželi bolji život u općini Đurđenovac 2

ZAŽELI

Kako stvoriti povezanije društvo osjetljivo na svakodnevne probleme starijih mještana i na izazove s kojima se susreću teže zapošljive žene na tržištu rada? Odgovor na to pitanje najbolje zna Općina Đurđenovac, koja je kroz provedbu […]

Održan okrugli stol za predstavljanje rezultata druge faze projekta Zaželi

ZAŽELI

“Odradile ste lavovski posao tijekom proteklih 15 mjeseci i hvala vam na cjelokupnom doprinosu u skrbi za starije mještane naše općine. Pokraj redovnih obaveza s korisnicima, dio vas je završio i edukacije za uzgajivačice povrća, […]

Sunčano vrijeme potaknulo djelatnice i korisnike na boravak na zraku

ZAŽELI

Natprosječno topli tjedni u veljači iznenadili su sve, ali nitko se nije bunio zbog ugodnijih temperatura koje su donijele bolje raspoloženje, ali i motivaciju za rad na dvorištima i okućnicama. Tomu su se obradovale i […]

Nova humanitarna akcija projekta Zaželi

ZAŽELI

Naš korisnik Ivica Jalžabetić napokon ima toplu vodu i hladnjakza skladištenje namirnica, a sve zahvaljujući inicijativi vrijednih djelatnica, Centra za socijalnu skrb Našice i Udruge slijepih i slabovidnih osoba Našice. Naime, upravu u suradnji s […]

Pogledajte prvu reportažu na Osječkoj televiziji

ZAŽELI

S našim djelatnicama – Ružicom Vuk i Maricom Jantoš smo posjetili drage korisnice – Zoru Milanović i Anicu Tomljanović, koje su otkrile kako izgleda njihova svakodnevica uz projekt Zaželi bolji život u općini Đurđenovac 2, […]

30.4.2021.
Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine ĐurđenovacPravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Đurđenovac

17.5.2021.
rezultati izbora:
Rezultati izbora općinskog načelnika Općine Đurđenovac provedenih 16. svibnja 2021.
Rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Đurđenovac provedenih 16. svibnja 2021.

19.5.2021.
konačni rezultati izbora:
Konačni rezultati izbora općinskog načelnika Općine Đurđenovac provedenih 16. svibnja 2021.
Konačni rezultati izbora članova općinskog vijeća Općine Đurđenovac provedenih 16. svibnja 2021.

10.6.2021.
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

20.7.2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Đurđenovac 2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Đurđenovac 2021.


Proračun Općine Đurđenovac

ARHIVA
--
2021. GODINA

- Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Proračun Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu
- Proračun za 2021. godinu - vodič za građane

--

- 1. stranica Proračuna
- Proračun 2021. - Opći dio
- Proračun 2021. - Posebni dio
- Plan razvojnih programa 2021. - 2023.
- Obrazloženje Proračuna 2021.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Đurđenovc za 2021. gdoinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2022. GODINA

Prijedlog Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Proračun Općine Đurđenovac za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Đurđenovac za 2022. godinu

Proračun za 2022. godinu - Vodič za građane

---

Proračun 2022 - 2024 - prva stranica

Proračun 2022 - 2024 - opći dio

Proračun 2022 - 2024 - posebni dio

Proračun 2022 - Plan razvojnih programa

Proračun 2022 - Obrazloženje

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022

Obrasci financijskih izvještaja – 06-2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

ARHIVA
--
2020. godina

Polugodišnji financijski izvještaj - 06-2020
Konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

Godišnji financijski izvještaj Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj Općine Đurđenovac na 31. prosinca 2020. godine

2021. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Đurđenovac za 2021. godinu (PDF)

Posebna izvješća

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Đurđenovac u 2020. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom proračunu Općine Đurđenovac

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Đurđenovac u 2021. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom proračunu Općine Đurđenovac

Plan nabave

2022. godina
Plan nabave Općine Đurđenovac za 2022. godinu

ARHIVA

Objave Društva Rad d.o.o. Đurđenovac


Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac

ARHIVA
---
Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke - 2021. godina

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

bilješke - 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac

----------------------------------------------------------------

REVIZIJA I
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Đurđenovac


Razvojna strategija Općine Đurđenovac za razdoblje 2015-2020 godine

Objave Društva Vodorad d.o.o. Đurđenovac

Dječji vrtić Jaglac Đurđenovac

ARHIVA

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu

bilješke

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
bilješke - 2021. godina

Polugodišnji financijski izvještaj – 06-2022

Porez na nekretnine

Obavijest poreznim obveznicima
Porez na nekretnine - neizgrađeno građevinsko zemljište
Porez na nekretnine - poslovni prostor
Porez na nekretnine - stambeni prostor

Evidencija komunalne infrastrukture Općine Đurđenovac

Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Đurđenovac>
Građevine i zređaji javne namjene
Građevine javnog prijevoza
Groblja
Javna parkirališta
Javna rasvjeta
Javne garaže
Javne zelene površine
JPP bez motornih vozila
Nerazvrstane ceste

Meta

PrijavaKanal objavaKanal komentaraWordPress.org

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Teodorovac

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2019. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2020. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2021. godinu

Objava dokumentacije nezavisnog vijećnika

Ana Magaš:
- Ana Magaš (PDF, 1,09MB)

- Godišnji financijski izvještaj (PDF, 972KB)
---
- Izmjene i dopune plana 2018.
---
- Ana Magaš - obavijest
- obrazac IZ-D
---
- Ana Magaš - Program rada za 2019. godinu
- Ana Magaš - financijski za 2019. godinu
---
- Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
---
Jasna Ignjatić:
- Godišnje izvješće za 2018. godinu.
- Program rada za 2019. godinu.
---
Dalibor Štaba:
- program rada za 2019. godinu
- program rada za razdoblje 2019. - 20121.
- godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
- financijski plan za 2019. godinu
- izvješće o primljenim donacijama
---
Marija Marić:
- Izvješća za 2018. godinu i plan za 2019. godinu

TAGS:Slu bena stranica

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Hypotheek afsluiten | Vergeer Fi

  HomeOver onsBlogVideo'sMijn hypotheekVacatures0182796578Afspraak inplannenHomeOver onsBlogVideo'sMijn hypotheekVacatures0182796578Afspraak inplannenJe

Autodoplňky, autopříslušenst

  Vítejte v e-shopu!Přihlásit se MenuÚvodBlogVšeobecné podmínky,GDPRO násVše o nákupu, Dopra

Porovnanie cien autopríslu

   Pre plnú funkčnosť tejto stránky je nutné povoliť JavaScript. Tu sú inštrukcie ako povoliť JavaS

Komplexní služby dodávky VZT,

  Přejít k hlavnímu obsahu +420 725 590 606 Úvod

Glasbena šola B.A.S.E. - najve

  .thrv_widget_menu{position:relative;z-index:10;}.thrv_widget_menu .fixed-menu-item{position:fixed !important;}.thrv_widget_menu.thrv_wrapper{overflow:

Mobilní telefony a smart přís

  

Lackering köksluckor Stockholm

  ^

Levenslust vzw

   02 568 11 00 info@levenslustvzw.bevolg ons op facebookLevenslust vzwOnderwijs en ondersteuning voor jongeren van 6 tot 25 jaarHomeBuBaOBuSOBuSO – co

Free Amateur Slut Porn - HD Amat

  snolland.nlHomeLive SexVisit our top porn partners! They also have tons of free porn movies waiting for you!hardcore javtop teenzpink baldjav bitchhor

Infobajt - informatičke usluge

   INFOBAJT - informatičke usluge

ads

Hot Websites