Om Psykososial beredskap - Psykososial beredskap

Web Name: Om Psykososial beredskap - Psykososial beredskap

WebSite: http://www.psykososialberedskap.no

ID:364276

Keywords:

Om,Psykososial,beredskap

Description:


Psykososial beredskap Logg inn Meny

Psykososial beredskap ved kriser og katastrofer

Om Psykososial beredskap

Psykososial beredskap trengs ved kriser og katastrofer. Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Her finner du ressurser til arbeidet. Registrer deg for å få mulighet til direkte kontakt med RVTS og tilgang til undervisningsmateriell.

Registrer deg Logg inn

Aktuelle artikler

Hjernen og kroppen under opplevd fare

Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / NTB Scanpix

Krisereaksjoner hos ukrainske flyktninger

Hva trenger barn som har opplevd krig?

Krisereaksjoner hos barn og unge

Oppfølging av hjelpere

SMART – et stressmestringsverktøy

Aktuelle temaer

Foto: Roman Pilipey / EPA / NTB Scanpix

Krigen mot Ukraina og psykososiale konsekvenser

Russlands krig mot Ukraina preger hele verden. Millioner av mennesker rammes av konflikten, og behovet for humanitær hjelp er stor.

Psykososiale konsekvenser av terror

Terror brukes for å fremme politiske, ideologiske eller religiøse budskap, gjennom å skape frykt og kaos. I kjølvannet følger ofte hat og fremmedfrykt.

Arrangementer

30.november

Psykososial oppfølging ved ulykker og katastrofer

Dagskurset gir kriseteam, innsatspersonell og andre involverte opplæring i pårørendehåndtering og drift av evakuert- og pårørendesenter ved store ulykker og katastrofer. Temaer som berøres er: situasjonsforståelse, kriseledelse, informasjon, mentale forberedelser og psykologisk førstehjelp. Interaktivitet med utgangspunkt i konkrete case/problemstillinger vil være en integrert del av opplæringen gjennom bruk av blant...

04. okt.30. april

Kriseteamskulen 2022-2023 (basisdagar)

Vi invitererer til fire basisdagar for Kriseteamskulen i 2022 og 2023. RVTS Vest har i ei årrekke arrangert Kriseteamskule for medlemmar av kommunale psykososiale kriseteam i Vestland og Rogaland. Vi starter opp ei ny runde med basisdager for denne populære utdanninga no i haust. Dagene vert gjennomført fire stadar i...

Previous Next
Har du behov for konkret bistand du ikke finner her?

Dersom din tjeneste har behov for råd og veiledning, kan du ta kontakt med ditt regionale RVTS.

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset finner du hos fhi.no og helsenorge.no. Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

RVTS

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Vennligst vent...

Region Nord

RVTS Nord

Telefon: 77 75 43 80

E-post: [email protected]

Region Øst

RVTS Øst

Telefon: 22 58 60 00

E-post: [email protected]

Region Sør

RVTS Sør

Telefon: 22 58 60 00

E-post: [email protected]

Region Midt

RVTS Midt

Telefon: 72 82 20 05

E-post: [email protected]

Region Vest

RVTS Vest

Telefon: 55 97 66 95

E-post: [email protected]

Glemt passord? Registrer bruker Logg inn for RVTS' administrator

TAGS:Om Psykososial beredskap

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Home - Dyhntastic.net

   Close MenuHomeTeamJobsPromotionWikiRanks WikiCityBuild WikiMoreTeamSpeakDiscordDownloadsGuardianRulesDonateMerchandiseGerman [email&#160;protected]Tw

Home Page | Rotary Club of

   Member Login

Home - Rotary Club of Ann Arbor

  

KINDOM

  "); } else { win._boomrl = function() { bootstrap(); }; if (win.addEventListener) { win.addEventListener("load", win._

eternalrunninginvencible.com is

  Questions?+1-303-893-0552HomeFAQsAbout usContact usMy accountMy favoritesShopping carteternalrunninginvencible.comBuy now:$6,295&#9656; Buy nowProcess

MuyComputer - La mejor informaci

  NoticiasA FondoGuíasAnálisisPrácticosTodos los artículos|MC BasicsConecta con nosotros

Agenzia Pubblicitaria e di organ

   HomeChi siamoCosa facciamoComunicazioneClassicaDigi

Doppelstabmatten kaufen vom Hers

  

Home - JAV Imagery LLC - Aerial

  Skip to contentfacebooktwitterinstagramlinkedin JAV Imagery LLCJav ImageryHomeFleetFacilityAboutEmploymentContact WELCOMEJAV Imagery LLC is an aerial

Welcome to the Taube

   Taube Museum of Art Enriching Lives Through the Visual Arts Home The Museum Ou

ads

Hot Websites