Välistrasside seadmed & materjalid otse tootjalt

Õli- ja rasvapüüdurid
I klassi õlipüüduridRasvapüüduridMuda- ja liivapüüduridFailid allalaadimiseksPDFDWG
Mahutid
Klaasplastist mahutid reoveeleTuletõrjevee mahutidMadalad mahutid PLATINIseankurduv mahuti Carat RSErimahutid ja maapealsed mahutidFailid allalaadimiseksPDFDWG
Reo- ja sadeveepumbad
Pumplad ja purglad
PurgladSilinderpumpladKompaktpumpladFailid allalaadimiseksPDFDWG
Kaevud ja veemõõdukaevud
Vooluhulga- ja veemõõtjagakaevudSiibrikaevud, regulaatorkaevudÕhueralduskaevudFailid allalaadimiseksPDFDWG
Hüdrandid ja veevõtupostid
VeevõtupostidKuivhüdrandidMaa-alused hüdrandidMaapealsed hüdrandidFailid allalaadimiseksPDFDWG
Liitmikud ja toruarmatuurid
KummikiilsiibridNugasiibridPöördklapidTagasilöögiklapidUjukklapidMontaažimuhvidKompensaatoridElektrikeevisliitmikudPõkk keevisliitmikudRegulaatorklapid
Rotatsioonvalu tooted
25+ aastat tootearendust10+ edasimüüjat Skandinaavias53 täiskohaga spetsialisti

Valdkonnad, millele oleme spetsialiseerunud:

Kanalisatsioon ja sadevesi

Veevarustus

Klaasplasttooted

Rotatsioonvalu

"Projekti nr 2014-2020.4.04.21-1842. Eccua PRO OÜ Arenguprogrammi osalemise eesmärgiks on ettevõtte arengu kiirendamine allhanke teenuse osutajast suurema lisandväärtusega omatoodete tootjaks. Projekti raames arendatakse, sertifitseeritakse ning tuuakse turule õli-ja rasvaeraldajate tooterühm ning seiretarkvara. Arenguprogrammis osalemise tulemusena kasvab ettevõtte müügikäive, suureneb lisandväärtus ning paraneb kasumlikkus. Projekti kaasrahastab 309 674 euro ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond."

Tule meie tehasesse külla

Eccua kaasaegne büroo- ja tootmishoone asub Tallinna külje all Hüürus. Toodame erinevaid plasttooteid rotatsioonvalu meetodil ning tegeleme vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehituseks mõeldud materjalide ja seadmete müügiga.

Meie meeskonna teadmised ja oskused on kogutud pikkade aastate vältel alates 1994. aastast.

Eccua tehases on kasutusel kolm põhilist tehnoloogiat:

klaasplasttoodete tootmine kerimismeetodil plastikeevitus PE plastist torude ja plaatide liitmiseks rotatsioonvalu meetod erinevate plasttoodete valamiseks Tutvu meie tööprotsessiga

Aitame nii kliente kui professionaale

Teenused

Pakume vastavalt oma teadmistele ja kogemustele nii konsultatsiooni, seadmete paigaldust kui ka hooldust.

Sellest tulenevalt pakume oma teenuseid nii eraklientidele kui ka suurtele ehitusettevõtetele – leiame alati just teile sobivaima lahenduse.

Tooted

Oleme alati väga suurt tähelepanu pööranud tootearendusele – Eccua insenerid omavad selleks nii vastavat tehnilist kõrgharidust kui ka aukartust äratavat kogemustepagasit.

Aastate jooksul oleme projekteerinud tuhandeid reoveepumplaid, erimahuteid ja kaevusid.

Loe lähemalt

Tootmine

Eccua klaasplastitsehh on meie tegevuspiirkonnas üks kaasaegsemaid. Meil töötab keskmiselt 15 tootmistöölist, kellest osad on meil töötanud juba üle 15 aasta.

Kasutusel on 2000 m2 kaasaegset ja kvaliteetset tootmispinda ning 1000 m2 külmladu.

Loe lähemalt