GminaGzy.pl - portal gminny

Web Name: GminaGzy.pl - portal gminny

WebSite: http://www.gminagzy.pl

ID:301850

Keywords:

pl,GminaGzy,gminny,portal

Description:


Wróć na początek strony Alt+0Przejdź do wyszukiwarki Alt+1Przejdź do treści głównej Alt+2Przejdź do danych kontaktowych Alt+3Przejdź do menu górnego Alt+4Przejdź do menu prawego Alt+6Przejdź do menu dolnego Alt+7Przejdź do mapy serwisu Alt+9AktualnościSamorządInformacje o GminieInformacje ogólneWarto zobaczyć - ZabytkiRada gminySkład radySkład komisjiSołectwaWykaz sołtysów Gminy GzyUrząd Gminy GzyKierownictwoStruktura Organizacyjna UrzęduWnioski i wykazy do pobraniaDeklaracja dostępnościInne Jednostki OrganizacyjneGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w GzachAktualnościKontaktFormularze i wnioski do pobraniaGminna Biblioteka Publiczna w GzachAktualnościKontaktPubliczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie WłościańskimPubliczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie PoduchownymDla mieszkańcaTablica informacyjnaSzczepienia przeciw COVID-19Instytucje lokalneGospodarka odpadamiRegulamin utrzymania czystości i porządkuZasady segregacjiPunkt selektywnego zbierania odpadów komunalnychHarmonogram odbioru odpadówDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamiOdbiór nieczystości płynnychUsuwanie azbestuUsuwanie folii rolniczychŚrodowiskoCzyste powietrzeWycinka drzewRolnictwoKomunikatyOpieka nad bezdomnymi zwierzętamiOdbiór padłych zwierzątŁowiectwoInfrastrukturaPlanowanie przestrzenneDrogiOświataPubliczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie PoduchownymPubliczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie WłościańskimDowożenie dzieciGminna Komisja Rozwiązywania Problemów AlkoholowychDla przedsiębiorcyInwestycjeRządowy Fundusz Rozwoju DrógRządowy Fundusz Inwestycji LokalnychDotacje z budżetu Województwa MazowieckiegoProjekty UnijneDotacje z budżetu państwaInwestycjeInwestycje 2022Inwestycje 2021Inwestycje 2020Inwestycje 2019KontaktPrzełącz na wersję kontrastowąPowiększ czcionkęSzukajGmina GzyPortal samorządowy

Dane kontaktowe
Gzy 9, 06-126 Gzy
tel.: 23 691 31 22
fax: 23 691 31 67
email: ug@gminagzy.pl

BIPePUAPDziennik ustawMonitorFacebookPrzełącz na wersję kontrastowąPowiększ czcionkęSzukajAnimacja 1Animacja 2Animacja 3Animacja 4

Strona startowa

GminaGzy.pl - portal gminny

AktualnościAktualności2022-09-01

Komunikat w zakresie gospodarowania odpadami i ściekami

Komunikat wzakresie gospodarowania odpadami iściekami. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina ozasadach działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wWarszawie( dalej jako WIOŚ), całodobowej pracy zmianowej WIOŚ itrybie zgłaszania interwencji, aprzede wszystkim okonieczności informowania WIOŚ onieprawidłowościach wzakresie gospodarowania odpadami iściekami.Główny Inspektor Ochrony Środowiska apeluje do wszystkich aby uważnie obserwowali swoje najbliższe otoczenie iniezwłocznie informowali Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska opodejrzeniu nielegalnego postępowania zodpadami lub niezgodnego zprawem korzystania ześrodowiska.WAktualności2022-08-31

Informacja dotycząca przewozu uczniów w dniu 01.09.2022 r. wraz zrozkładem

Harmonogram tras dowożenia uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzyna rok szkolny 2022/2023Aktualności2022-08-31

Informacja dot. zmiany źródła ciepła iwykorzystywanego paliwa wCEEB

Aktualności2022-08-26

Akcja - szczepienie lisów

Aktualności2022-08-24

II edycja konkursu ˝Renowacja Roku Zabytków Mazowsza˝

"Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do zapoznania się iwzięcia udziału wII edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.Terminnadsyłaniazgłoszeńupływa31sierpniabr.Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy iinne informacje można znaleźć na stronie:https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-1.htmlAktualności2022-08-18

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy wwysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Wgminie Gzy przyjmowaniem wniosków iwypłatą dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wGzach.Wnioski oprzyznanie dodatku węglowego mieszkańcy gminy Gzy mogą składać wGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wGzach.Dodatek węglowy przysługuje osobie wgospodarstwie domowym, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Paliwem stałym jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. ŹródłoAktualności2022-08-17

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Zapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców iprzedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD wproces budowy strategii.Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.Ankieta jest anonimowa, auzyskane informacje, poglądy, oceny ipropozycje zostaną wykorzystane wprocesie budowy nowej LSR.Link do ankiety:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlV1yv0rtcoO6DFxsQD-qfvoaRs2CngKcuRuxxLZih7Oztw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_linkAktualności2022-08-10

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów

Aktualności2022-07-19

Wstępne promesy dot. dofinansowania inwestycji z Polskiego Ładu

Wstępna promesa dofinansowania inwestycji zRządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8523/Polskilad zdnia 14.06.2022 r.Wstępna promesa dofinansowania inwestycji zRządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8532/Polskilad zdnia 14.06.2022 r.Aktualności2022-07-15

Podpisanie umów na realizację projektu pn. ˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy˝

Informacja Dotyczy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” RPMA.12.01.00-14-I187/20, realizowanego wramach Priorytetu 12, Działania 12.1 „REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” RPO WM 2014-2020.Informujemy, że wdniu 13.07.2022 r. zostały zawarte umowy na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy” polegające na wykonaniu robót budowlanych:- Część 1 – „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej wPrzewodowie Poduchownym” – wartość umowy 1082400,00Aktualności2022-07-14

Kolejne dofinansowania dla Gminy Gzy

Gmina Gzy otrzyma od Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na realizację następujących zadań:1. Zakup sprzętu pożarniczego iśrodków ochrony osobistej dla jednostek OSP – Przewodowo Majorat iGzy wkwocie 19.900,00 zł - dotacja wramach programu OSP-2022,2. Remont strażnicy OSP Szyszki wkwocie 30.000,00 zł – dotacja wramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022.Umowy na dofinansowanie ww. zadań podpisał marszałek Adam Struzik oraz Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski wraz zeSkarbnikiem Gminy– Ewą Karpowicz.Podpisanie umów odbyło się 13 lipca 2022 r. wMedycznej Szkole Policealnej wCiechanowie.Aktualności2022-06-28

Zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji

W poniedziałek 27 czerwca br. wregionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. Wramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 iMUX-4. Wpraktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku iobrazu – wszystkie kanały będą nadawane wjakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, aich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać zrządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupuAktualności2022-06-27

Dyżur Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

INFORMACJAJeśli problem picia alkoholu dotyczy Ciebie lub kogoś ci bliskiego,Jeśli Ty lub ktoś Ci bliski ma kłopoty wzwiązku zinnymi uzależnieniami (hazard, narkotyki, Internet),Jeśli czujesz, że potrzebna ci pomocJeśli chciałbyś porozmawiać otym zespecjalistąJeśli chcesz dowiedzieć się odostępnychformach leczeniaKoniecznie skorzystaj zmożliwości konsultacji zpsychoterapeutą uzależnieńW Twoim Ośrodku Pomocy Społecznej2 razy wmiesiącu (co drugi czwartek)godz. 15.00 – 17.00Zapisy na konsultacje: telefonicznie nr: (23) 691-31-22, 691-31-67e-mail: ug@gminagzy.pllub osobiście upracowników socjalnych wOśrodku Pomocy SpołecznejNie ma potrzeby być wtej sytuacji samemu!PRZYJDŹAktualności2022-06-23

Informacja: rusza nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

"Dodatkowe informacje można uzyskać wGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wGzach pod nr tel. 23 691 31 91"Wydział Rozwoju iPromocjiStarostwo Powiatowe wPułtuskuul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 PułtuskAktualności2022-06-14

Harmonogram wywozu odpadów - III kwartał 2022

Harmonogram wywozu odpadów - III kwartał 2022 r.W harmonogramie zostały również uwzględnione terminy odbioru:- Elektrośmieci imałych opon samochodowych- Odpadów wielkogabarytowychTRASA NR 1TRASA NR 2TRASA NR 3Aktualności2022-06-07

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB

Przypominamy oobowiązku wszystkim, którzy jeszczetego obowiązku nie dopełnili, amają czas do 30 czerwca 2022 r.Zachęcamy do obejrzenia spotu informacyjno - promocyjnegoWięcej informacji można znaleźć na stronie:https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkowAktualności2022-06-06

˝Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Gzy˝

Projekt RPMA.12.01.00-14-i187/20 realizowany wramach Priorytetu 12, Działanie 12.1 REATC-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu” RPMO WM 2014-E020.Dotyczy zadań:- Część 1: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wPrzewodowie Poduchownym;- Część 2: Termomodernizacja Kompleksu budynków użyteczności publicznej, wktórym mieści się siedziba Społecznej Szkoły Podstawowej wGzach.W dniu 03.06.2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim aGminą Gzy została podpisana umowa na dofinansowanie projektu wwysokości 1374265.29 zł.Otrzymane dofinansowanie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej wbudynkachAktualności2022-06-06

Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ˝Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022˝

Informujemy, że wdniu 03.06.2022 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim aGminą Gzy zostały zawarte umowy na dofinansowanie zadań pod nazwą:- „Wspieranie integracji lokalnej poprzez zakup wyposażenia do pawilonu” (sołectwo Łady),kwota dofinansowania 2 800,00 zł;- „Zakup imontaż wiat przystankowych wsołectwie Przewodowo Parcele”,kwota dofinansowania 10000,00 zł;- „Budowa altanki wsołectwie Żebry Falbogi”kwota dofinansowania 10000,00 zł;Otrzymane wsparcie finansowe przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, wspierania integracji lokalnej, rekreacji iwypoczynku, poprawy bezpieczeństwa iporządku publicznego.Aktualności2022-06-03

Wycieczki w ramach programu ˝Poznaj Polskę˝

Zgodnie zezłożonymi wnioskami przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej wPrzewodowie Poduchownym uczniowie szkoły wraz zopiekunami uczestniczyli wdwóch wycieczkach zorganizowanych wramach programu ,,Poznaj Polskę’’ współfinansowanych ześrodków Ministerstwa Edukacji iNauki.W dniu 06.05.2022r. została zorganizowana wycieczka do Torunia dla uczniów klas I-III wktórej wzięło udział 32 uczniów wraz z4 opiekunami. Uczniowie odwiedzili dwa punkty edukacyjne: Centrum Popularyzacji Kosmosu,,Planetarium’’ oraz Muzeum Toruńskiego Piernika wToruniu.W dniu 11.05.2022r. została zorganizowana wycieczka do WarszawyAktualności2022-05-31

Informacja o otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zobacz więcejPortal MieszkańcaSesja Rady Gminy GzyKonsultacje społeczneZgłoś awarięOchrona Danych OsobowychCentralna EwidencjaMapa Gminy GzyAplikacja mobilnaMazowszeZielone Mosty NarwiiCeidgKrusArimrJa w InternecieCodziennikBiznesGovMonitorFilmMapa

StatystykiLicznik odwiedzin:1 190 768Dzisiaj:28Gości on-line:1Twoje IP:42.51.1.91Sonda

Urząd Gminy Gzy

Dane kontaktowe

Gzy 9, 06-126 Gzy, pow. pułtuski, woj. mazowieckie
tel.: 23 691 31 22, fax: 23 691 31 67
email: ug@gminagzy.pl, NIP: 568-15-45-506

Godziny

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do piątku
8:00 - 16:00

Konto

Numer konta bankowego

Nr konta bankowego dla opłat skarbowych ipodatków:
48 8232 0005 0200 0912 2002 0001
Nr konta bankowego dla opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
15 8232 0005 2600 0912 2000 0020

Mapa serwisuPolityka prywatnościprojektihosting:INTERmedi@zarządzaneprzez:CMS-SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania isposobu zarządzania znajduje się wPolityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

TAGS:pl GminaGzy gminny portal

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
logostrefa24.pl | logostefa

   Jesteśmy dla Ciebielogostrefa24.plStrefa słowaLogos odnosi się dowewnętrznej racjonalności iuporządkowania: świata, duszy, wypowiedzi, argu

Plarad - Home

  Suche: Deutsch English Italiano Chinese Home News Messen & Termine

Portal informacyjny Miasta i Gmi

   Przejdź do menu. Przejdź do wyszukiwarki. Przejdź do treści. Przejdź do ustawień wi

GT | Simplifying Knowledge Trans

   Solutions Publishing Education Manufacturing Business Company About GT Press Room Resources

miedzygorze.pl

  + naszegory.pl+ bystrzyca.plSerwis informacyjny Międzygórza - miedzygorze.plStrona głównaAktualnościTurystykaSport i rekreacjaPlan i dojazdKontak

ArtPeople.Net

   LoginRegisterSubmit your workCareersSupportAboutAdvertisePrivacy Policy

Be Fer.al - Play Fer.al

  

Gluten Free Yogurt | Yoplait & G

   Skip to ContentMenuProductsYoplaitAll Yoplait ProductsGo-GURTGreekKid CupLactose FreeLightLimited EditionOriginalWhi

Yachtcharter am Balaton - Segely

  Home Yachtcharter Über uns Revier info Segelschule Kon

Privacy Policy Template (100% Fr

  Generating policies since 2013
DisclaimerFeedbackTerms & ConditionsPrivacy PolicyUSGBUSContactLeave FeedbackPrivacy Policy GeneratorTerms & Conditions

ads

Hot Websites