Verzamel de Originele Auto's uit FAST&FURIOUS™

Web Name: Verzamel de Originele Auto's uit FAST&FURIOUS™

WebSite: http://www.fastcarscollection.be

ID:294153

Keywords:

Originele,de,Verzamel,Auto

Description:


Verzamel de Originele Auto's uit
FAST & FURIOUSTM

EXCLUSIEVE
COLLECTIE
1:32schaal

Een unieke collectie waar de clans van Dominic Toretto en Brian O’Conner de hoofdrolspelers zijn. Bestel en geniet!: 

Getrouwe replica's van iconische modellen. Uitgevoerd in spuitgietwerk (DIE - CAST).  Met unieke details.

dodge
charger r/t

2002 nissan
skyline r34

1993 mazda rx-7
fd3s-wide body

brian's toyota
supra

dom's dodge charger
daytona

brian's nissan skyline
2000 gt-r

w motors
lykan hyper sport

Brian's Nissan
Skyline GT-R (r34)

Editie 1Dom´s Dodge Charger R/T Editie 22002 Nissan Skyline R34 Editie 31993 Mazda RX-7 FD3S-Wide BodyEditie 4Brian´s Toyota SupraEditie 5Dom´s Dodge Charger DaytonaEditie 61971 Nissan Skyline 2000 GT-R (C10) Editie 7Lykan Hyper Sport Editie 8Brian's Nissan Skyline GT-R (r34)Editie 9Brian's Mitsubishi Lancer Evolution VII (2002 Mitsubishi Lancer EVO VII)Editie 10Letty's Chevy Corvette (f&f8)Editie 11Dom´s Plymouth Road RunnerEditie 12BRIAN'S MITSUBISHI ECLIPSEEditie 13Roman´s Chevy CamaroEditie 14Dom´s Chevy Chevelle SSEditie 15Dom´s Dodge Charger RT Off RoadEditie 16Letty´s Plymouth BarracudaEditie 17Brian´s Nissan GT-R (R35) Editie 18Dom's Ice ChargerEditie 19Letty´s Dodge Challenger SRT8Editie 201995 Toyota Supra


NEEM EEN ABONNEMENT OP DEZE COLLECTIE
EN PROFITEER VAN ONGELOFELIJKE VOORDELEN!

Bij de eerste zending ontvangt u nr.1 voor € 4,95 per stuk Bij de tweede zending ontvangt u nr.2, nr.3 en nr.4 voor € 11,95 per stuk

EN ONTVANG DEZE GEWELDIGE GESCHENKEN

DOMINIC TORETTO (FUNKO)

BIJ DE 2E
ZENDING
SCHAAL 1:24

1970 DODGE CHARGER RT

BIJ DE 15E
ZENDING

FAQ

UIT HOEVEEL EDITIES BESTAAT DE COLLECTIE?

De complete collectie bestaat uit 60 edities (60 auto's FAST&FURIOUS™)


WAAR ZIJN DE EDITIES VERKRIJGBAAR EN HOE VAAK VERSCHIJNEN ZE?

De collectie is verkrijgbaar bij de tijdschriftenhandel. Er verschijnt wekelijks een nieuwe editie.Je kunt je ook op de collectie abonneren en krijgt hem dan thuisbezorgd. Daar zijn geen blijvende verplichtingen aan verbonden, je kunt op elk gewenst moment opzeggen.


HOEVEEL BETAAL IK PER EDITIE?

Editie 1 voor € 4,95
Overige edities voor € 11,99


WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN ABONNEMENT?

De zekerheid dat u geen enkele editie misloopt
• Geen verzendkosten
• Exclusieve geschenken
• U zit nergens aan vast. U kunt de collectie op elk moment stopzetten


Partner Press
Lenniksebaan 451
1070 Anderlecht
collecties@partnerpress.be
Customer service: ·32 (0) 2 556 41 40, van maandag tot vrijdag, van 8u tot 16u30.
BE 0403.482.188
Privacybeleid
De verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Partner Press, een afdeling van AMP NV, dat zijn hoofdzetel heeft te Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, België, en geregistreerd is onder ondernemingsnummer 0403.482.188.

Partner Press is een divisie die gespecialiseerd is in abonnementenbeheer en zijn diensten aanbiedt aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen om de administratie van hun persabonnementen te vereenvoudigen. Met deze service worden al uw persabonnementen door één contactpersoon afgehandeld.
AMP maakt deel uit van de Ubiway Group die deel uitmaakt van Bpost.

Toepassingsgebeid van de privacyverklaring

AMP hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons)gegevens van al zijn stakeholders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en om persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en bezoekers van de website voor de persoonsgegevens die door AMP via deze website worden verzameld en verwerkt en de daarmee verband houdende diensten.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe AMP, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en over de doeleinden waarvoor het dit doet, en legt uw rechten als betrokkene uit.

Verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde gronden:

Aanmaken van uw klantaccount: op de formulieren voor het aanmaken van een account en de leveringsformulieren wordt aangegeven welke gegevens onmisbaar zijn om van de betreffende dienst te kunnen profiteren, welke gegevens optioneel zijn en wat de gevolgen zijn van het niet meedelen van gegevens. De gegevens die nodig zijn voor het verlenen van de dienst worden verzameld op basis van de contractuele relatie tussen u en AMP. Terwijl de optionele gegevens die u besluit te vermelden, worden verwerkt op basis van uw toestemming. Dit is het geval met uw geboortedatum, die kan worden gebruikt om trouwe klanten te belonen (bijvoorbeeld: verjaardagscadeau alleen als u uw geboortedatum aan ons hebt doorgegeven).Verwerking van uw verzoek: wanneer u ons een verzoek of klacht stuurt via ons contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch, en u voor dit doel uw gegevens met ons deelt, gebruiken wij uw gegevens om te reageren op uw verzoek door contact met u op te nemen. We hebben er een legitiem belang bij om op uw verzoek te reageren;Levering van onze producten en diensten: wanneer u zich abonneert op de tijdschriften die op onze website worden aangeboden, verzamelen wij bepaalde van uw persoonlijke gegevens om u het gevraagde product of de gevraagde dienst te kunnen leveren. De persoonsgegevens worden dan verwerkt op basis van de contractuele relatie tussen u en AMP.

Concreet gebruiken we uw persoonlijke gegevens om:

-Uw abonneringsverzoekop de collectiete verwerken;

-De betalingen in verband met decollectiete beheren en te controleren;

-De verschillende pakketen van de collecties naar het verzendadres te versturen op de aangegeven tijdstippen

-Wij gebruiken de door u verstrekte persoonlijke gegevens u te informeren over het verloop van uwcollectie enu op de hoogte te stellen wanneer heter bijkomende informatie nodig is

Uw rechten als betrokkene

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die AMP over u verzamelt.

Recht op correctie

U hebt altijd het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op verwijdering (“recht om te worden vergeten”)

U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens uit de systemen van AMP te laten verwijderen.

Wegens contractuele of wettelijke verplichtingen kan het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen niet altijd worden ingewilligd. AMP zal met deze verplichtingen rekening houden bij het beantwoorden van uw verzoek.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatige belang van AMP of op grond van het algemeen belang. We zullen de verwerking stoppen, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking of voor de uitoefening van wettelijke rechten. U kunt ook bezwaar maken in het geval van direct marketing, zodat de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die AMP met uw toestemming heeft verzameld, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming is echter niet van toepassing op de verwerking die eerder door AMP is uitgevoerd.

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene recht op beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. We zullen uw gegevens blijven opslaan, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt dit verzoek bijvoorbeeld indienen wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, of wanneer de verwerking door AMP niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in te willigen in specifieke gevallen zoals vastgesteld in de wet.

Recht op gegevensoverdracht

De betrokkene heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door AMP worden verwerkt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

Deze rechten kunnen gratis worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar Dpo@ampnet.be. Wij verbinden ons ertoe uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat wij eerst aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u op eender welk moment meent dat AMP uw privacy schendt, hebt u het recht om een klacht in te dienen de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:contact@apd-gba.be.

Bekendmaking aan derden

AMP zal geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden meedelen en geen persoonsgegevens van betrokkenen openbaar maken, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende filialen van AMP, indien deze overdracht nodig is voor de levering van onze producten of diensten in overeenstemming met het vooraf bepaalde doel.Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe dienstverleners waaraan AMP bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Zij zijn in ieder geval beperkt tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze instructies en indien nodig wordt er een overeenkomst voor gegevensverwerking gesloten, zodat zij gehouden zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die worden opgelegd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Als u dit expliciet heeft geaccepteerd. Als u bijvoorbeeld uw wens kenbaar heeft gemaakt door het vakje ” Ik ga ermee akkoord dat AMP mijn persoonlijke gegevens deelt met EMSE Publishing om promotie-aanbiedingen te ontvangen, ook met betrekking tot andere collecties” aan te vinken, en onder deze voorwaarde, kunnen uw contactgegevens naar de uitgever worden gestuurd.

Wat de internationale doorgifte van persoonsgegevens en de verwerking ervan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) betreft, worden uw gegevens alleen doorgegeven aan andere AMP-filialen of partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingdiensten, wanneer dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook buiten de EER door de ontvanger van de gegevens worden gerespecteerd, met inachtneming van een passend niveau van gegevensbescherming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

AMP erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

De persoonlijke gegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig is.

Wij bewaren klanten- en leveranciersinformatie over uw aankopen zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard indien daar een wettelijke of reglementaire reden toe is, of voor een kortere periode indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens en er geen gerechtvaardigde reden meer is om deze te bewaren.

Wij garanderen slechts beperkte toegang te verstrekken tot gearchiveerde gegevens en uw persoonlijke gegevens te verwijderen of anonimiseren indien de bewaartermijn is verstreken.

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

AMP heeft technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang alsook de bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden en elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en diensten die persoonlijke gegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangscontrole, sensibiliserings- en vertrouwelijkheidsbepalingen. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen hebt over de informatie in deze Verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door AMP, dan kunt u contact opnemen met ons enig contactpunt voor gegevensbescherming: Dpo@ampnet.be.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dat doen op het volgende adres:
Lennikse Baan 451, 1070 Anderlecht, België,

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken om veranderingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Dit doen we door de bijgewerkte versie op deze website van Partner Press te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen op onze homepage worden vermeld. Wij raden u evenwel aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.


TAGS:Originele de Verzamel Auto

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Consejo General del Libro Infant

  PresentaciónNoticiasPremiosPublicacionesActividadesSalón del Libro InfantilDía del Libro de CienciaJornadas IntersectorialesDía de la escrituraOtr

adivaha® | Travel Portal Develo

   Home GDS/OTA Integrations WordPress Travel Plugins White Label Travel Portal B2B Trav

De Palamós

  

Legale Bookmaker: Legale Bookmak

   LegaleBookmaker Je bent niet inge

Demar Toruń | Technika zamocowa

   HomeO FirmieSklepKontakt 0,00&#122;&#322; Cart Previous NextWitamy na stronie firmy DemarTechnika zamocowań. Autoryzowany partner firm

opfer-des-nsu.de

  StartseiteInfos & BuchungBestellung Begleitband 5. AuflageBestellung BildungspaketSch&uuml;lercoachausbildungPreis&uuml;bersichtP&auml;dagogisches Beg

Portal de ONGs de España. Plata

   inicia una petici

Startseite | Förstina Sprudel

  

Fachstelle für Grundbildung und

  Navigation überspringenFachstelle/GrundbildungszentrenWas wir machenAnsprechpersonenGrundbildungszentrenWissenswertes und Weiterbildung für Kursleit

Vall del Corb | Benvingudes!

  Loading...associacio@valldelcorb.org - 973 33 06 72HomeAjudaQui som?OrganitzacióLoginAssociacióValldelCorb Page actions PrintBenvingudes!valldelco

ads

Hot Websites