Baltijas Jūras Geoloģijas Centrs

Web Name: Baltijas Jūras Geoloģijas Centrs

WebSite: http://www.bjgc.lv

ID:328922

Keywords:

ras,Baltijas,Geolo,Centrs

Description:


BJGC

Projekta nosaukums: «SIA „Baltijas jūras ģeoloģijas centrs” zinātniskās un pētniecības infrastruktūras attīstība» Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2012/0011/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/030

Darbības programma un aktivitāte: Darbības programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas», aktivitāte 2.1.1.3. «Zinātne un pētniecības infrastruktūras attīstība».

Projekta īstenošanas periods: 2012. gada 03.maijs –2015. gada 03.maijs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: EUR 3 706 048.85, tai skaitā ERAF finansējums – EUR 2 208 447.04 (70%) un privātais finansējums – EUR 946 477.31 (30%).

Projekta aktivitātes:
1. Jūras ģeoloģijas izpētes un bezpilotu zemūdens transporta līdzekļu/robotu prototipu modelēšanas laboratorijas rekonstrukcijas 1.etaps: Atkivitātes ietvatos tika rekonstruēta laboratorija ēka Mērsraga ostas teritorijā.

2. Iekārtu iegāde pētījumu veikšanai un zinātniskā personāla darba vietu ierīkošana:
Iegādātās iekārtas paredzētas dažādu pētījumu veikšanai un modelēšanai saistībā ar jūras grunts, gultnes un citu gultni ietekmējošu vides faktoru zinātniskajai pētniecībai.

3. Iekārtu iegāde bezpilota zemūdens transporta līdzekļu/robotu prototipu izstrādei:
Aktivitātes ietvaros ir veicama bezpilotu zemūdens transporta līdzekļu/robotu modeļu prototipu izstrāde. Prototipu licences tiks pārdotas dažādiem mašīnbūves uzņēmumiem, kas varēs veikt šo bezpilota zemūdens transporta līdzekļu/robotu ražošanu un pārdošanu ostām vai dažādu jūrā esošu objektu apsaimniekotājiem.

Projekta rezultāti:1.aktīvitātes ietvaros – rekonstruēta un nodota ekspluatācijā 1 laboratorijas ēka Mērsraga ostas teritorijā.
2. aktivitātes ietvaros – iegādāts 65 iekārtas grunts pētījumu veikšanai un aprīkotas 15 darba vietas.
3. aktivitātes ietvaros – iegādātas 12 iekārtas bezpilota zemūdens transporta līdzekļu/robotu prototipu izstrādei.

Projekta īstenošanas vietas:1.Lielā iela 62, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284;
2.RTU telpas, Āzenes iela 16, III stāvs, telpa nr. 301;
3.RTU telpas, Lomonosova iela 1A k-1, Rīga, IV stāvs, telpas Nr. 402., 403. un 405.


- lv en ru - Par mumsDarbības virzieniProjektiPadziļināšana un AtūdeņošanaKontakti

Par mums

SIA “Baltijas Jūras ģeoloģijas centrs” (BJGC) ir uzņēmums ko raksturo strauja izaugsmes dinamika, tas apvieno Rīgas Tehniskās Universitātes un projektēšanas firmas “L4” speciālistu intelektuālo potenciālu, ka arī Hidrotehniskā uzņēmuma “BGS” speciālistus. BJGC pārziņā atrodas liels daudzums iekārtu un mēraparātu kompleksu, kā arī programmu nodrošinājuma, lai risinātu sarežģītus uzdevumus, kas saistīti ar hidrobūvju celtniecības projektu izstrādi, ekoloģisko izmeklējumu veikšanu ūdens vidē, kā arī ar kartogrāfiskajiem darbiem un nogrimušu priekšmetu meklēšanu.

Darbības virzieni

Galvenie darbības virzieniInženierģeoloģiskie pētījumiĢeofiziskā izpēteBatimetriskās kartēšanaVienstara eholotes bāzes mērījumu komplekssDaudzstaru eholotes bāzes mērījumu komplekssMagnetometriskā izpēteBezpilota zemūdens apsekošanaGrunts testēšanas laboratorijaIeriču aprakstiTestu kopsavilkumsBezpilota zemūdens transporta līdzekļu/robotu prototipu izstrādeCiti pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

Uzņēmuma galvenie darbības un pētniecības virzieni

Jūras ģeoloģiskie pētījumiĢeomorfoloģisko procesu un krastu erozijas procesu pētījumiZemūdens straumes mērījumiHidroloģisko procesu rezultātu savākšana un analīze tālākai modelēšanai (grunts migrācija, sanesumi un izskalojumi)Dziļumu batimetriskie pētījumiMagnetometriskie pētījumiZemteku, trases un zemūdens priekšmetu atrašanaZemūdens darbi un akvatoriju pētījumi, izmantojot bezpilota zemūdens stacijuGrunts paraugu ņemšana, ekspresanalīzes un laboratoriskie izmeklējumiVides projektu realizācija

Ģeotehniskā urbšanas iekārta

Uzņēmuma BOARTLONGYEAR ģeotehniskā urbšanas iekārta LX ™ 6

Ģeotehniskā urbšanas iekārta LX ™ 6 ir kompakta daudzfunkciju iekārta ar augstu urbšanas jaudu un neaizvietojams instruments mūsdienīgi attīstītā darba zonā. LX6 ierīce aprīkota ar jaudīgu dīzeļmotoru Deutz D914 L04 ar gaisa dzesētāju

Konstrukcija

Ierīce LX6 veic urbšanu piemērojot trosu sistēmu, standarta kernu urbšanu, dziļurbumu ar pneimatisko āmuru, rotācijas urbšanu un šneka urbšanu.

Šī daudzveidīgā urbšanas iekārta tika īpaši projektēta ņemot vērā ekskluzivitāti un universālumu.

Iekārta aprīkota ar pastiprinātām tērauda kāpurķēdēm, 220 mm dubultskavām un ar masta pacelšanas/nolaišanas funkciju.

1View Gallery

7View Gallery

Gultnes profilogrāfs SyQwest Stratabox

Stratabox bāzes mērierīču komplekss sniedz iespēju atklāt un izmērīt gultnes nogulumu vertikālās struktūras biezumu iekšējos ūdeņos un šelfos. Tas nodrošina dziļummērījumu izpildi ar precizitāti, kas atbilst Starptautiskās hidrogrāfiskās organizācijas prasībām. Iespēja izmantot divas dažādas darba frekvences (3.5 un 10 kHz), sniedz iespēju palielināt zondēšanas dziļumu un paaugstināt ierīces izšķirtspēju. Iekārta nodrošina iekļūšanu gruntī līdz 40m (ūdens dziļumā līdz 150m).

Mērierīču kompleksa sastāvā ietilpst:

StrataBox profilogrāfs, ražotājs „Sy-Qwest”GPS Geo Explorersistēma, ražotājs„Trimble”.

Raksturojums:

Izšķirtspēja: 6cm iekļūstot 40m dziļumāPrecizitāte: ± 0.5%Ģeogrāfiskā stāvokļa datu ievade, saderība arNMEADatu atveidošana un uzglabāšanaMērogošanas režīms;Iespēja uzlikt piezīmes uzņemtajos posmos;Uzstādīšanas iespējas portatīvā un stacionārā režīmā.

Gultnes profilogrāfs EdgeTech 3100

Profilogrāfs EdgeTech 3100 ir portatīvs gultnes velkamais profilogrāfs. Sistēma gultnes zemstruktūras attēlojuma iegūšanai ar augstu izšķirtspēju, izmanto lineāro frekvences modulāciju (LFM). Iekārta ideāli atbilst izmantošanai upēs, ezeros, purvos un citās akvatorijās.

Šī sistēma sastāv no divām ierīcēm: SB-424 un SB-216S. Profilogrāfi darbojas dažādās frekvencēs, kuru piemērojamība atkarīga no pielietošanas veida.

Modelis 424 darbojas frekvencēs 4-24 kHz, sniedz augstāku attēlojumu, ar mazāku piekļuvi.

Modelis 216S darbojas frekvencēs 2-16 kHz ar nedaudz zemāku izšķirtspēju, taču ar dziļāku piekļuvi.

Iekārtu paredzēts pielietot:

Ģeotehniskā apsekošanaApkārtējās vides objektu apsekošanaĢeoloģiskā izpēteNogrimušu objektu atklāšanaGultnes nosēdumu klasifikācijaZemūdens cauruļvadu un kabeļu atklāšana un kartēšanaPadziļināšanas darbu apsekošanaMateriālu virsmas sairšanas/erozijas apsekošana (tilti, krasta līnijas utt).

Batimetriskā kartēšana

Batimetriskā uzņemšana: datu iegūšanas process par dziļumiem izpētes zonā, kas tiek veikti ar speciālo tehnisko līdzekļu palīdzību, atsevišķos gadījumos iespējama rokas izpilde.Pēc nepieciešamās apstrādes, batimetriskie uzņemšanas rezultāti veido ģeoreferencētu datu kopumu, kas satur informāciju par dziļumiem izpētes zonas dzelmē.Atkarībā no Pasūtītāja izvēlētās koordinātu sistēmas, katrs dziļums atainots trīs nozīmju kopnē: XYZ (taisnstūra platums un garums, atkarībā no izvēlētās projekcijas, dziļuma).

Turpmāk batimetriskos datus var izmantot risinot tādus praktiskos uzdevumus, kā:

Sastādot jūras vai navigācijas kartes, drošas kuģošanas nodrošināšanai.Gultnes reljefa un piekrastes morfoloģiskajai analīzei.Ievazājumu analīze (grunts migrācija).Padziļināšanas darbu kontrole.Zemūdens inženierbūvju un komunikāciju plānošana, projektēšana, būvniecība un monitorings.

Vienstara eholotes bāzes mērījumu komplekssDaudzstaru eholotes bāzes mērījumu komplekss

14View Gallery

Vienstara eholotes bāzes mērījumu komplekss

Vienstara eholotes bāzes mērījumu komplekss tiek pielietots hidrogrāfisko un mērījumu darbu izpildē. Tā galvenā vērtība ir uzstādīšanas iespēja uz neliela peldlīdzekļa un mērījumu izpilde nelielā dziļumā, grūti pieejamās vietās. Mērījumu precizitāte sastāda 1cm dziļumā no 0,3m līdz 75m.

Izpētes kompleksā ietilpst:

Vienstara eholoteSonarMite v3, firmas OHMEX ražojums;DGPS Pathfinder Pro XP sistēma, firmas „Trimble” ražojums;HidrogrāfiskaisHYPACK programmnodrošinājums.

SonarMite v3 specifikācija:

Pārveidotāja darba frekvence: 235KHz;Stara izplatīšanas leņķis: 8-10 grādi;Darba dziļums: 0.30 – 75m;Precizitāte: +/ 0.01m;Skaņas ātruma diapazons:1400-1600 m/sek;Datu izvešana: 2Hz.

Batimetriskās kartēšanaDaudzstaru eholotes bāzes mērījumu komplekss

Daudzstaru eholotes bāzes mērījumu komplekss

Izmantojot daudzstaru eholotes ierīces, tiek nodrošināta 100% akvatorijas laukuma uzņemšana ar blīvu datu daudzumu, kas apjoma ziņā salīdzināms ar digitālā lāzera skanera uzņemšanas rezultātiem uz sauszemes. Salīdzinot ar vienstara sistēmām, tām ir lielākas priekšrocības sarežģīta zemūdens reljefa zonās, kā arī, ņemot vērā hidrokompasa OCTANS 3000 izmantošanu, šī ierīce veic pārmērījumus ņemot vērā borta un garenisko šūpošanos, raustīšanos, sanešanu, ātrumu un paātrinājumu.

Tāpat, mērierīču komplekts ir aprīkots ar sānskata hidrolokatoru, kas ļauj iegūt jebkura objekta detalizētu attēlu, kas atrodas uz gultnes, neatkarīgi no ūdens caurredzamības. Šāds attēls izskatās tā, it kā ūdens apkārt nemaz nav, tādejādi pasūtītājs saņem pilnīgu ūdenstilpnes gultnes pārskatu.

Izpētes kompleksā ietilpst:

Firmas „TELEDYNE RESON” – SEABAT 7101 Flow daudzstaru eholote;Firmas„IXSEA” – OCTANS 3000 hidrokompass;SVP 70 skaņas ātruma mērītājs;SVP 14 skaņas ātruma profilogrāfs;Firmas „TRIMBLE” GPS sistēma ar kustības virziena uzrādījumu;PDS2000 programmnodrošinājums.

Daudzstaru eholotes bāzes mērījumu kompleksssniedz iespēju risināt sekojošus uzdevumus:

Ūdenstilpņu gultnes hidrogrāfisko un trīsdimensijas karšu izpildi;Gultnes apveida noteikšana, tādu zemūdens objektu atklāšanai un atrašanās vietas noteikšanai, kā cauruļvadi, kabeļi, baļķi, ieži, dzenskrūves, kā arī nogrimuši peldlīdzekļi.Noteikt pamatdatus zemūdens būvju ierīkošanas projektēšanai un kontrolei vai izpētes mērījumu veikšanai.

Batimetriskās kartēšanaVienstara eholotes bāzes mērījumu komplekss

Magnetometriskā izpēte

Marine Magnetics Explorer – Overhauzera jūras impulsu magnetometrs, kas paredzēts apkārtējā magnētiskā lauka mērījumiem ar magnētiskās kodolrezonanses tehnoloģijas palīdzību, kas izveidota pēc ūdeņraža kodolu magnētiskajām īpašībām.

Augstās precizitātes Overhauzera tehnoloģijas izmantošanas rezultātā, magnetometra sensors neataino kursa kļūdu. Sekojošie galsi, kas izieti pretējos virzienos, vienmēr ideāli sakrīt, neatkarīgi no tā, kā Explorer orientēts zemes magnētiskajā laukā.

MagnetometrsExplorer sniedz iespēju iegūt datus neatkarīgi no uzņemšanas virziena un vietas.

MagnetometrsExplorer aprīkots ar augstas precizitātesGPS devēju, kas nodrošina uzņēmumu iegūšanu ar piesaisti UTM projekcijai formātā WGS84.

Magnetometrspielietojams sekojošu uzdevumu risināšanai:

Piekrastes ģeofiziskā uzņemšana;Arheoloģija;Kuģu avārijas vietas atklāšana;Zemūdens ūdensvadu atklāšana;Ostu magnētiskā kartografēšana;Feromagnētisko objektu atklāšana ezeros, upēs u.c. ūdenstilpnēs;

2View Gallery

H300 MKII – peldlīdzeklis zemūdens apsekošanai dziļumā līdz 300m

Zemūdens aparāts ar distances vadību paredzēts zemūdens apsekošanas darbiem. Daudzfunkciju robots aprīkots ar redzes novērošanas sistēmu, navigācijas кмерами, 5-funkciju hidraulisko manipulatoru, metāla detektoru un sānskata hidrolokatoru. Tā maksimālais kustības ātrums ir 5 mezgli.

Zemūdens robots paredzēts sekojošu uzdevumu izpildei:

Inspekcijas darbi;Glābšanas darbi;Palīdzība ūdenslīdējiem(stropēšana, priekšmetu (instrumentu) nolaišana/izcelšana no ūdens;Palīdzība zemūdens urbšanas darbos.

Tam ir pietiekama jauda un vilcējspēks, lai noturētos 3 mezglu jūras straumē.

Tas aprīkots ar drošu videonovērošanas sistēmu gan krāsu videokamerā, gan melnbaltajā (iespējama mērogošana un uzņemšana vājā apgaismojumā).

Moduļu sistēmas montāža ar plašu devēju un instrumentu spektru, kas uzstādīti uz paša ROV un maiņas sliecēm. Uzņēmuma Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs rīcībā ir:

Sānskata hidrolokators;Altmetrs (ar automātiskās dziļuma noteikšanas funkciju);Pozicionēšanas sistēma;Digitālā foto kamera ar augstu izšķirtspēju;5-funkciju hidrauliskais manipulators;Metālu detektors;Metāla biezuma noteikšanas sensors.

Robota distancionālā vadība tiek veikta līdz 300m attālināti ar rokas kontroli vadības stacijā. Stacija aprīkota ar PK ekrānu, kurā nonāk video plūsma no robota telekamerām, kā arī, nepieciešamības gadījumā, informācija no sānskata sonāra.

4View Gallery

Laboratorijas darbu komplekss

SIA "Baltijas JūrasĢeoloģijas centrs" laboratorijās iespējams veikt grunšu testus atbilstoši LVS EN 1997-2 "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana", kurš nosaka grunts testēšanu laboratorijā atbilstoši LVS EN ISO 17892 no 1-12 standartu grupai. Laboratorijā iespējams testēt grunšu stiprības (bīdes) un stinguma (deformačiju) parametrus izmantojot vismodernākāsGDS instrumentsiekārtas- trīsasu statisko iekārtu ar lokālo deformāciju un Bender elementu mērīšanas iespēju, kā arī tiešās bīdes iekārtu ar poru spiediena kontroles iespēju. Šādi iespējama pilnīgi automatizēta gan totālo, ganefektīvo grunšu parametru noteikšana, kas ļauj iegūt maksimāli precīzus datus tālākajai ģeotehniskajai projektēšanai.

Ieriču aprakstiTestu kopsavilkums

13View Gallery

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

GDS trīsasu spiedes iekārta ar BENDER Elements* un LVDT** mērīšanas iespējām

Iekārtas pielietojums

Grunts stiprības un stinguma parametru noteikšana atbilstoši sekojošiem standartiem- LVS CEN ISO/TS 17892-8:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test”; LVS CEN ISO/TS 17892-9:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water satured soils”

Tehniskie parametri

Interfeiss

ADV (RS232 OR IEEE), STD (USB), EL (USB)

Datu saņemšana

16 Bit

Slodzes robežas (kN)

50kN

Spiediena robežas(MPa)

4MPa

Paraugu izmēri

50mm 70mm 100mm diametrā

* BENDER ELEMENTS mēra šķērsviļņa un grenviļņa pārvietošanās ātrumu grunts paraugā, tādā veidā nosakot grunts bīdes moduli G0, kas raksturo grunts sākotnējo stingumu

** LVDT mēra lokālās deformācijas paraugam sānos vertikāli un radiāli nobīdīšanas fāzes sākotnējā fāzē

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

GDS tiešām bīdes iekārta ar poru spiediena mērīšanas iespēju un pretspiediena kontrolieri

Iekārtas pielietojums

Grunts stiprības un stinguma parametru noteikšana atbilstoši sekojošiem standartiem- LVS CEN ISO/TS 17892-10:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 10: Direct shear tests”

Tehniskie parametri

Datu saņemšana

8 kanāli, 16 bit wi, 10mV līdz 10V ievads

Izmēri

L= 875mm x W = 350mm

Pārvietojumu mērīšanas precizitāte

<0.1% FSO

Pārvietojumu robežas

vertikālais = +/- 15mm, horizontālais = +/- 25mm

Jauda

240V vai 110V 50/60Hz vienas fāzes

Mērījumu precizitāte

16 bit (± 25mm = ± 0.7μm(bīdei), ±10mm = ±0.3μm (vertikāli)

Paraugu izmērs

100mm x 100mm

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Proktora veidnes

Iekārtas pielietojums

Standarta Proktora testam un modificētajam Proktora testam atbilstoši LVS EN 13286-2:2005 „Nesaistītie un hidrauliski saistītie maisījumi. 2.daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora sablīvēšana”

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Proktora āmuri

Iekārtas pielietojums

Standarta Proktora testam un modificētajam Proktora testam atbilstoši LVS EN 13286-2:2005 „Nesaistītie un hidrauliski saistītie maisījumi. 2.daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora sablīvēšana”

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

CBR/Māršala testa iekārta 50kN

Iekārtas pielietojums

CBR testam atbilstoši LVS EN 13286-47:2012 „Unbound and hydraulically bound mixtures – Part 47: Test methods for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling”

Tehniskie parametri

Dubultā slogošanas rāmja iekārta. Divi ātrumu režīmi- 1.00mm/min un 1.27mm/min, kā arī ātrais pacelšanas režīms. CBR skala- 250mm diametrā, gradācija atbilstoši ISO 7500/1. Ārējais indikators 30mm ar precizitāti 0.01mm. 230V, 50Hz

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Proktora penetrometrs

Iekārtas pielietojums

Ātrs tests, kuru var pielietot grunts mitruma un sablīvējuma pakāpes noteikšanai lauka apstākļos atbilstoši ASTM D 1558-99. Piemērots smalkgraudainām gruntīm.

Tehniskie parametri

9 dažādi uzgaļi ar diametriem- 4.52; 5.23; 6.40; 9.07; 12.83; 16.54; 20.22; 24.79; 28.55 mm, atbilstoši ASTM D 1558-99. Svars- 8kg.

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Krītošais konuss mālainu grunšu konsistences rādītāju noteikšanai un nedrenētās saistes noteikšanai

Iekārtas pielietojums

Tests grunts nedrenētās saistes noteikšanai atbilstoši- LVS CEN ISO/TS 17892-6:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 6: Fall cone test” un mālainu grunšu konsistences noteikšanai atbilstoši- LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 L “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of Atterberg limits (ISO/TS 17892-12:2004)”

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Filtrācijas koeficienta noteikšanas iekārta atbilstoša GOST 25584-90

Iekārtas pielietojums

Filtrācijas koeficienta noteikšana atbilstoša GOST 25584-90/LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 L “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 11: Determination of permeability by constant and falling head”

Tehniskie parametri

Nerūsējošā tērauda filtrācijas caurule, tilpums 200 cm3Testējamā parauga augstums: 100 mmPjezometra skalas diapazons: 0 – 50 Skalas iedaļas vienība: 5 mmKrītošās blietes masa: 500 gKrišanas augstums: 300 mm

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Laboratorijas sieti, 200 mm diametrs, Haver & Boecker

Iekārtas pielietojums

Granulometriskā sastāva noteikšana atbilstoši LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution”/ LVS EN 933-1:2013 L “Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method”

Tehniskie parametri

Atbilstoši ISO 3310-1Ar gumijas blīvi un nerūsējošā tērauda rāmiLīdz 2 mm – pītie, no 4 mm - perforētie

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Daļiņu izmēru noteikšana izmantojot hidrometru metodi

Iekārtas pielietojums

Granulometriskā sastāva noteikšana atbilstoši LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 “Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 4: Determination of particle size distribution” grunts materiālam, kura izmēri ir <63µm

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Portatīvais pH-metrs

Iekārtas pielietojums

Ātrs tests, grunts pH līmeņa un temperatūras noteikšanai uz lauka un laboratorijā

Tehniskie parametri

Mērīšanas diapozons

Voltāža mV

-1999 to 1999

pH

-2.00 to 16.00

Aut. temperatūra°C

-10.0 to 120.0

Manuālā temperatūra °C

- 5.00 to 90.0

Izšķirtspēja

Voltāža mV

1

pH

0.01

Auto/Man. temperatūra °C

0.1

Precizitāte

Voltāža mV

+/-0.1% +/- 1 digit

pH

+/-0.1% +/- 1 digit

Auto/Man. temperatūra °C

+/-0.5°C

Izmēri mm

228 x 76 x 25

Svars

Grunts testēšanas laboratorijaTestu kopsavilkums

Grunts laboratorijas testu kopsavilkums

Nosakāmie rādītāji

Standarts

Iekārtas

Grunts fizikālās īpašības:

mitrums

LVS CEN ISO/TS 17892-1, GOST 5180-84

Krāsniņa

blīvums
LVS CEN ISO/TS 17892-2, GOST 5180-84Spiedogs, svari
minerāldaļiņu blīvums
LVS CEN ISO/TS 17892-3, GOST 5180-84Piknometrs
plūstamības un plastiskuma robežas
LVS CEN ISO/TS 17892-12Krītošais konuss
areometru metodes gran. sastāvs
LVS CEN ISO/TS 17892-4Higrometri/aerometri
sietu metodes granulometriskais sastāvs (līdz 1kg)
LVS EN 933-1:1997Digitāls sietu kratītājs Ø 200 mm sietiem, Laboratorijas sietu komplekts Ø 200 mm (0.063 mm, 0.125 mm, 0.250 mm, 0.500 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5.6 mm, 8 mm, 11.2 mm, 16 mm, 22.4 mm, 31.5 mm, 45 mm, 63 mm, Sietu panna)
sietu metodes granulometriskais sastāvs (1-5kg)
LVS CEN ISO/TS 17892-4, LVS EN 933-1:1997, GOST 12536-79, GOST 8735-88Digitāls sietu kratītājs Ø 200 mm sietiem, Laboratorijas sietu komplekts Ø 200 mm (0.063 mm, 0.125 mm, 0.250 mm, 0.500 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5.6 mm, 8 mm, 11.2 mm, 16 mm, 22.4 mm, 31.5 mm, 45 mm, 63 mm, Sietu panna)
sietu metodes granulometriskais sastāvs (vairāk par 5kg)
LVS CEN ISO/TS 17892-4, LVS EN 933-1:1997, GOST 12536-79, GOST 8735-88, LVS ISO 3310-1Laboratorijas sietu komplekts Ø 200 mm (0.063 mm, 0.150 mm, 0.212 mm, 0.300 mm, 0.425 mm, 0.600 mm, 1.18 mm, 2 mm, 3.35 mm, 5 mm, tālāk perforēti6.3 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 28 mm, 37.5 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, Sietu panna)
organikas noteikšana
ASTM D 2974-07a, LVS EN 13039:2003Mufeļkrāsns
filtrācijas koeficients (mālaina grunts)
LVS CEN ISO/TS 17892-11, GOST 25584-90Triaksiālā testēšanas iekārta ar filtrācijas koeficienta noteikšanas iespēju
filtrācijas koeficients (smilšaina grunts)
LVS CEN ISO/TS 17892-11, GOST 25584-90Filtrācijas iekārta atbilstoši GOST 25584-90
maksimālais sablīvējums pie optimālā mitruma (Proktora blīvums)
LVS EN 13286-2:2011, GOST 22722-2002Standarta un modificētā Proktora veidnes un āmuri
pH noteikšana gruntī
LVS ISO 10390:2005pH mērīšanas iekārta (laboratorija/stacionārs)

Grunts mehāniskās īpašības:

krītošā konusa tests (nekonsolidēta nedrenētā saiste: cu)
LVS CEN ISO/TS 17892-6:2005Krītošā konusa iekārta
Proktora penetrometra (lauka/ekspress)
ASTM D1558; LVS EN 13286-2:2012 LProktora penetrometrs (lauku tests)
Spārniņgriezes lauka tests (nekonsolidēto nedrenēto saiste: cu)
EN ISO 22476-9; DIN 4094-4;Spārniņgriezes iekārta (lauku tests)
pretestība bīdei (nekonsolidēta nedrenētā: fi', c')*
LVS CEN ISO/TS 17892-10, GOST 12248-96Ražotājs: GDS Instruments Modelis: GDSBPS
pretestība bīdei (konsolidēta drenēta: fi', c')*
LVS CEN ISO/TS 17892-10, GOST 12248-2010
saspiežamība (mo, E)***
LVS CEN ISO/TS 17892-5,GOST 12248-2010Vecās PSSR iekārtas/L4 ir 3 oedometru komplekts
saspiežamība (mo, E, Cv, Kf)***
LVS CEN ISO/TS 17892-5, GOST 12248-2010Vecās PSSR iekārtas/L4 ir 3 oedometru komplekts
trīsasu izpēte nekonsolidēta nedrenēta (NN (UU): cu)**
LVS CEN ISO/TS 17892-8, GOST 12248-2010, BS 1377-7Ražotājs: GDS Instruments Modelis:ADVTAS 4MPa / 50kN with Benders and LVDT
trīsasu izpēte konsolidēta nedrenēta (KN (CU): fi', c', E)**
LVS CEN ISO/TS 17892-9, GOST 12248-2010, BS 1377-8
trīsasu izpēte konsolidēta drenēta (KD (CD): fi', c', E)**
LVS CEN ISO/TS 17892-9, GOST 12248-2010, BS 1377-8
pretestība vienasu spiedei
LVS CEN ISO/TS 17892-7, GOST 12248-2010CBR mehāniskā iekārta
CBR (California bearing ratio)
LVS EN 13286-47:2004 A, ASTM D 1883CBR mehāniskā iekārta

Software:

PLAXIS 3D
GGU-Atterberg
LVS EN ISO 14688-2Krītošais konuss
GGU-Compact
LVS EN 13286-2:2010Standarta un modificētā Proktora veidnes un āmuri
GGU-Directshear
DIN 18137-3Ražotājs: GDS Instruments Modelis: GDSBPS
GGU-Labperm
DIN 18130Filtrācijas iekārta atbilstoši GOST 25584-90
GGU-Oedom
LVS CEN ISO/TS 17892-5Vecās PSSR iekārtas/L4 ir 3 oedometru komplekts
GGU-Sieve
DIN 4022, LVS ISO 14688-1Laboratorijas sietu komplekts Ø 200 mm (0.063 mm, 0.150 mm, 0.212 mm, 0.300 mm, 0.425 mm, 0.600 mm, 1.18 mm, 2 mm, 3.35 mm, 5 mm, tālāk perforēti6.3 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 28 mm, 37.5 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, Sietu panna)
GGU-Uniaxial
DIN 18136, LVS CEN ISO/TS 17892-7CBR mehāniskā iekārta
* Efektīvie rādītāji, jo tiek mērīts porūdens spiediens un papildus iespējams arī pilnībā kontrlēt tā pieaugumu, tā ļaujot modelēt reālus lauka apstākļus
** Efektīvie rādītāji, jo tiek mērīts porūdens spiediens
***Rowe cell (pienievots .pdf), bet šobrīd nav. Var pieslēgt sistēmai, kura paredzēta 3asu testam

Grunts testēšanas laboratorijaIeriču apraksti

saturs būs pieejams vēlāk

Termovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

Termovizors Flir T420

SIA Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs īpašumā ir rūpnieciskas nozīmes siltuma Flir T420 ar mērījumu temperatūras diapazonu no -20 līdz +65°C, ar rūpnīcas precizitātes kalibrējumu 2% no mērījumu rezultātiem. Infrasarkanajam attēlojumam ir ļoti augsta līmeņa kontrasts un 76800 pikseļu izšķirtspēja, un četrkārtīgs digitālais zoom.

Iespējams pielietojums visās rūpnieciskajās nozarēs, kur jānodrošina kvalitatīva ražošanas tehnoloģisko procesu kontrole, operatīva un savlaicīga sekošana siltuma izmaiņām atsevišķās iekārtu daļās vai mehānismos kopumā.

Citi pētījumiRobotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

5View Gallery

Robotizētais tahometrs

Uzņēmuma Baltijas jūras ģeoloģijas centrs rīcībā ir daudzfunkciju elektrotahometrs Trimble S6, kas nodrošina daudzfunkcionalitāti un lielisku mērījumu precizitāti – stūri tiek noteikti ar 5 sek precizitāti, kas pieļauj ierīces izmantošanu visa veida ģeodēziskajos darbos. Šī ierīce spēj aptvert un sekot dažādiem objektiem un klasiskiem atstarotājiem lielā attālumā. Trimble DR mērījumu tehnoloģija palielina mērījumu izpildes attālumu bez atstarotāja pielietošanas, pateicoties tam, ir iespējams iegūt mērījumus pat līdz nepieejamiem objektiem, piemēram, fasādes vai citu vietu uzņemšanā, kur piekļuve uzņemšanas punktiem ir ierobežota vai tās nav vispār.

Uzņēmuma Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs speciālisti spēj un var risināt sekojošus uzdevumus:

Topogrāfiskā uzņemšana;Zemes ierīcības un kadastra darbi;Izpētes darbi būvniecībai.

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Akustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

1View Gallery

Akustiskais doplera straumes mērītājs

„Teledyne RD Instruments” ražotais akustiskais doplera straumes mērītājs

Workhorse Monitor (ADCP) instruments tiek montēts uz ūdenstilpnes gultnes, tas sniedz iespēju nolasīt rādījumus reālajā laikā (kabeļa izvads krastā), kā arī iebūvētajā atmiņā, rādījumu nolasīšanai pēc iekārtas demontāžas. Šī iekārta nodrošina krasta straumes monitoringu un viļņu augstuma monitoringu frekvenču diapazonā no 0,5 sek līdz 24 stundām, joslās no 0,2m līdz 8m.

Precizitātes un drošības robežlielumi:Iekārta ideāli atbilst pielietojumam visprasīgākajās vidēs, t.sk. ostās un piestātnēs.

Datu precizitāte: Platjoslas signāla Teledyne RDI patentētā apstrāde sniedz iespēju iegūt datus ar zemu trokšņa līmeni.

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

1View Gallery

Paraugņemējs

Paraugu ierīce Van Veen Grab

Greifera tipa kausveida rokas paraugu ierīce Van Veen Grab paredzēta grunts paraugu ņemšanai no ūdenstilpņu dibena.

Paraugu ierīce virvē tiek nolaista pār peldlīdzekļa bortu un kontaktējoties ar gultni, automātiski ievada darbībā mehānismu, kas saslēdz kausa vērumus pēc grunts parauga iesmelšanas.

Sekojoši, SIA Baltijas Jūras Ģeoloģijas Centrs veic grunts paraugu pilna spektra fizikāli ķīmiskās analīzes akreditētās sadarbības partneru laboratorijās.

Paraugu ierīce Kajak Corer

Rokas paraugu ierīce Kajak Corer aprīkots ar uzliekamām akrila caurulēm (Ø80mm, garums 1m) gultnes kerna atlasei seklākās ūdenstilpnēs (līdz 4m).

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

4View Gallery

Daudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekss

Davis Vantage Pro 2 ierīce paredzēta profesionālai lietošanai, tai piemīt laika prognozes funkcija, kas nosaka kompleksa atrašanās vietas koordinātes, gadalaiku, esošo atmosfēras spiedienu un tā izmaiņas, vēja ātrumu un virzienu, gaisa temperatūru un mitrumu, nokrišņu daudzumu. Šie parametri tiek noteikti ar sensoru palīdzību ar kuriem ir aprīkots meteokomplekss.

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDuļķainības mērītājs Portatīvs duļķainības mērītājs

Ūdens duļķainības analizētājs

Zemā diapazona duļķainības analizētājs HACH-LANGE SC200 komplektā ar nefelometrisko zondi SOLITAX sniedz iespēju duļķainības mērījumu izpildei un peldošo daļiņu sastāva analīzei kā īpaši-tīrā ūdenī, tā arī praktiski necaurredzamā ūdenī. Raidītājs dod iespēju ūdens analīzei ar dūņu peldošām daļiņām to aktīvajā un atūdeņotajā stāvoklī.

Pielietojams šķidruma relatīvā dzidruma noteikšanai ar gaismas daudzuma mērījumiem, ko izdala paraugā esošās peldošās daļiņas.

SC200 kontrolieris sniedz iespēju datu apstrādei no diviem neatkarīgiem digitāliem kanāliem un pieļauj viena vai divu raidītāju izmantošanu vienlaicīgi. Rādījumi atainojas kontroliera ekrānā un tiek saglabāti SD atmiņas kartē vai noraidīti blakus kontrolierim ar analogo vai digitālo signālu.

Nefelometriskais raidītājs SOLITAX pielietojams plaša spektra darbos:

Dzeramā ūdens analīze;Notekūdeņu analīze;Rūpnieciskajos procesos izmantojamā ūdens analīze.

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssPortatīvs duļķainības mērītājs

1View Gallery

Multifunkcionāla portatīvā ūdens kvalitātes mērierīce Aquameter

Uzņēmuma Baltijas jūras ģeoloģijas centrs arsenālā atrodas multifunkcionāla portatīvā ūdens kvalitātes mērierīce, kas nodrošina izšķīdinātā skābekļa koncentrācijas mērījumus, sāļuma un duļķainības mērījumus, kā arī noteikt izšķīdušo vielu pH sastāvu.

Ierīce aprīkota ar GPS uztvērēju iegūto datu izvietojuma atzīmējumu nodrošināšanai.

Mērzondes ārējais diametrs ir tikai 42mm, kas sniedz iespēju to ievietot, piemēram, caurulē vai urbumā.

Mērparametru uzskaitījums:

Izšķīdinātā skābekļa sastāvs (mg/l);Izšķīdinātā skābekļa sastāvs (%);Ūdeņraža sastāvu (pH);Atjaunošanās potenciāls;Temperatūra;Atmosfēras spiediens;Duļķainība.

Citi pētījumiTermovizors FLIR T-420Robotizētais tahometrsAkustiskais straumes mērītājsGruntu paraugņemējiDaudzfunkcionāls meteoroloģiskais komplekssDuļķainības mērītājs

1View Gallery

Projekti

Izpildītie projekti

Ogres ietekas Rīgas HES ūdenskrātuvē sanešu izpēte

Projekta „Ogres ietekas Rīgas HES ūdenskrātuvē sanešu izpēte” ietvaros bija veikti hidrogrāfiskās izpētes darbi Ogres upes akvatorijā augšup pa straumi 1700m garumā un Daugavas posmā 2500m garumā atbilstoši IHO prasībām koordinātēs X 534849.05 Y296739.50 un X 538656.23 Y 296582.60. Izpētes darbu kopējā platība sastāda 1119037 m2.

Darbu izpildes gaitā tika veikti dziļummērījumi un smilts sanesumu aprēķins akvatorijā ar kopējo platību 1085000 m2.

Aprēķinātais smilts apjoms izpētes teritorijā sastāda 447449.81m3. Šajā smilts apjomā ietilpst akmeņu Ø60-300mm piejaukums. Smilts saguluma kopējais laukums sastāda 426899.71m2 ieskaitot sanesumu laukumu 54584.33m2.

Smilts slāņa biezums sasniedz 3m, vidēji apmēram 1m.

Bija sastādīti apjomu aprēķini, dziļumu karte līdz gultnes virsmai, dziļumu karte līdz cietajiem akmeņainajiem iežiem, izmantojot iekārtas Strata Box programmu Screen shot, attēloti zemgultnes slāņi ar smilts slāni, kā arī gultnes šķērsgriezumi ar virsmas trajektoriju un zem smilts slāņa dažādos objekta rajonos.

Uzmērīšanas darbu izpildei tika izmantotas sekojošas iekārtas:

Hidrogrāfiskās eholotes SonarMite (“OHMEX”, ASV) bāzes mērījumu iekārtas komplekss ar darba frekvenci 240 kHz, gultnes profilogrāfs SBS-424 Edge Tech un ”Geo Explorer XT” GPS uztvērējs (“Trimble” (ASV).

Prohorokolokolovskoe (Kazahstāna) ezera mērījumu darbi

Prohorokolokolovskoe (Kazahstāna) ezera mērījumu izpildes rezultātā tika veikti sekojoši darbi:

Sastādītas Prohorokolokolovskoe ezera batimetriskās kartes ar mērījumu atstarpēm 5 un 10m. Tāpat tika izstrādāta ezera karte ar iezīmētu zemūdens reljefa līniju (izobatu) ik pa 0,5 m. Dokumenti izstrādāti WGS-84 koordinātu sistēmā.Veikts ūdens apjoma aprēķins ezerā, iecirknī S1 (galvenā ūdenstilpne, laukums 191 ha) un S2 (iecirknis aiz tilta, līdz darbu izpildes robežai, laukums 21 ha), kas attiecīgi sastāda 4116818 m3 un 412912 m3.Sastādītas dūņu nogulšņu saguluma kartes 5 un 10m posmos. Papildus arī dūņu nogulšņu karte ar iezīmētu zemūdens reljefa līniju (izobatu) ik pa 0,5 m, kā arī ūdenstilpnes dziļumu absolūtās atzīmes līdz dūņu nogulšņu zemākajai atzīmei. Visas kartes izstrādātas WGS-84 koordinātu sistēmā.Veikts dūņu nosēdumu apjoma aprēķins visā ezera laukumā.

Padziļināšana un Atūdeņošana

Mēs piedāvājam kompleksus risinājumus – sākot no projekta tehnoloģisko risinājumu izstrādes un saskaņošanas stadijas līdz pat darbu izpildei un ietekmes uz vidi novērtējumam un vides aspektu analīzei.

Padziļināšanas un atūdeņošanas darbus mēs veicam galvenokārt pašu spēkiem un savu tehniku.

Mūsu rīcībā ir:

Gruntssūcējs “BEBRS” - IHC Beaver 1200 sērijas gruntssūcējs ar frēzes irdinātāju, kas nodrošina gultnes padziļināšanu līdz pat 12m dziļumam. Sūknēšanas attālums līdz 5 km bez papild sukņu stacijas izmantošanas.

Gruntssūcējs “DELFINS” ar DAMEN DOP2320 sūkņi ar hidroizskalotāju un ICE800 iekārtu, ir lieliski piemērots padziļināšanas darbu veikšanai iekšējās akvatorijās līdz 18m dziļumam. Papildus ir aprīkots arī ar AUGER sistēmu efektīvai šķidro suspensiju (pulpa, dūņas, nogulsnes) noņemšanai un pārsuknēšanai.

Atkarībā no sūknēšanas attāluma un grunts tipa gruntssūcējs “DELFINS” nodrošina smilts sūknēšanas ražību no 100 līdz 300 m3/ stundā gatavā materiāla, sūknēšanas attālums līdz 2 km, bez papildstacijas izmantošanas.

Gruntssūcējs “KRABIS” – AQUAMEC WATERMASTER CLASSIC II multifunkcionālais amfībijas tipa gruntssūcējs ir neaizstājams darbiem iekšējās ūdenstilpēs, ja jāveic piekrastes zonas attīrīšana no ūdens augiem, gultnes padziļināšana līdz 5m dziļumam, grunts materiāla (smilts, dūņas) pārsūknēšana līdz 1 km attālumam, grunts ekskavēšana ar kausu, tērauda rievpāļu un koka pāļu iegremdēšana krasta nostiprinājumiem ar MOVAX vibro iekartu, nosēdlauku un ūdens rezervuāru tīrīšana.

Visi gruntssūcēji reģistrēti zem Latvijas karoga un Latvijas Jūras Administrācijas (LJA).

GPS sistēmas abiem gruntssūcējiem ļauj veikt padziļināšanas darbus ar augstu precizitāti.

Kontakti

Centrālais birojs

Klūgu iela 3A, Rīga, LV-1084

Тел .: +371 67 568 363

E-pasts: info@bjgc.lv

karte © 2019 SIA "Baltijas jūras ģeoloģijas centrs".

TAGS:ras Baltijas Geolo Centrs

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Débarras maison succession

   Blog débarras maison Le blog débarras et rénovation maison

Kino centras „Garsas“

  ENPrisijungti - Registruotisgarsas.kasa@gmail.comKINAS NAMUOSEFILMAIDabar rodomeNetrukus „Garse“Savaitės repertuarasKino naujienosVAIKAMS IR JAUNIM

Stamela - langai, lauko/terasos/

  Statyba Hidrotechninė statyba Technikos nuoma Apie mus

Mistras NL Home - Mistras NL

  Locate a Branch Near YouContact MISTRASHoofdkantoor, Spijkenisse NL
+31 &#40;0&#41; 10 245 03 25Princeton Junction NJ, USA
+1 &#40;609&#41; 716-4150D

Kezdőlap - Korona Kávéház é

  KihagyásKezdőlapÉteleinkSütemény kínálatunkSomlói galuskaSzendvicsekHamburgerekSalátákReggelikKelyhekItalainkKávékTeákÜdítők, ásvány

Beruniy tumani hokimligining ras

  

Urmel Ultras

   StartseiteSchön, dass du da bistMitglied werdenTrete den Urmel Ultras bei

Sauerland-Tipp.de präsentiert v

   Sauerland-Tipp.de stellt regelmäßig ein neues Hotel mit gehobener Gastronomie im Sauerland vor - präsentiert von GEFU Home

Verein Strassenliga Nordwestschw

  StartseiteAgendaNewsUnsere AngeboteMitglied werdenÜber unsAndere über unsLogoFörderer/PartnerSponsorenKontaktWILLKOMMENAb Juni 2020 ist es wieder s

Startseite &#124; Organische Pet

   DEENPublikationenAktuellesJobs und PraktikaKontakt StartseiteMikroskopieGeologieArchäologieUmweltProjekteUnternehmen

ads

Hot Websites