GEC - Green Energy Congress

Web Name: GEC - Green Energy Congress

WebSite: http://www.greenenergycongress.pl

ID:319714

Keywords:

Green,GEC,Congress,Energy

Description:


Green Energy
Congress

KONTAKT


Do Kongresu

Pozostało
Dołącz do Nas

GREEN ENERGY

CONGRESS 2022

GREEN ENERGY CONGRESS to projekt holistyczny, kompleksowo podejmujący tematykę transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zero waste, zrównoważonego rozwoju, świadomości ekologicznej oraz ochrony klimatu. Podczas kongresu omawiamy najbardziej aktualne trendy zachodzące w gospodarce i społeczeństwie.
Przedstawiamy przykłady działalności firm, instytucji oraz samorządów lokalnych, które stanowią kluczową rolę we wdrażaniu zielonych zmian i eko inicjatyw.

CZYTAJ WIĘCEJ

Najważniejsze Tematy

Poruszane kluczowe tematy w czterech obszarach, wyselekcjonowane przez Ekspertów z Rady Programowej.

Strefa Networkingowa

Przestrzeń do rozmów i nawiązywania kontaktów biznesowych z Prelegentami, Uczestnikami i Partnerami Kongresu.

Eksperci i Specjaliści

Starannie wybrane grono Prelegentów, Autorytetów ze środowisk biznesowych, naukowych i politycznych.

Green Energy Congress 2022

Rada Programowa

Grzegorz Strzelczyk

Grzegorz Strzelczyk 0% 0% 0%

Grzegorz Strzelczyk

Prezes Zarządu Lotos Petrobaltic

Prof. Izabela Sówka

Prof. Izabela Sówka 0% 0% 0%

Prof. Izabela Sówka

Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kierownik Centrum Klimatycznego
Politechnika Wrocławska

Wojciech Hann

Wojciech Hann 0% 0% 0%

Wojciech Hann

Prezes Zarządu
Bank Ochrony Środowiska

Prof. Joanna Kulczycka

0% 0% 0%

Prof. Joanna Kulczycka

Instytut Gospodarki Surowcami i Energią
Polska Akademia Nauk

dr hab.Grzegorz Tchorek

dr hab.Grzegorz Tchorek 0% 0% 0%

dr hab.Grzegorz Tchorek

Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej
Uniwersytet Warszawski

dr Maciej Kawecki

dr Maciej Kawecki 0% 0% 0%

dr Maciej Kawecki

Prorektor ds. Innowacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Prezes Instytutu Lema

Anna Kornecka

Anna Kornecka 0% 0% 0%

Anna Kornecka

Dyrektor Instytutu
Stowarzyszenie Program Czysta Polska

dr Wojciech Blecharczyk

dr Wojciech Blecharczy 0% 0% 0%

dr Wojciech Blecharczyk

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 
Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie                                             MPEC Kraków S.A.

Robert Rutowicz

Robert Rutowicz 0% 0% 0%

Robert Rutowicz

Dyrektor Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem Polkomtel

Beata Staszków

Beata Staszków 0% 0% 0%

Beata Staszków

Prezes Zarządu
Związek Pracodawców Polska Miedź

Wojciech Falkowski

Wojciech Falkowski 0% 0% 0%

Wojciech Falkowski

Prezes Zarządu
ECOL – Unicon

dr Bartosz Krysta

Bartosz Krysta 0% 0% 0%

dr Bartosz Krysta

Prezes Zarządu
Veolia Mała Kogeneracja / Veolia Energia Warszawa

Andrzej Łazęcki

Andrzej Łazęcki 0% 0% 0%

Andrzej Łazęcki

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej                            Urząd Miasta w Krakowie

Tomasz Zjawiony

Tomasz Zjawiony 0% 0% 0%

Tomasz Zjawiony

Konsul Honorowy Republiki Słowenii                                      Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej                                     
Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Rafał Kulczycki

Rafał Kulczycki 0% 0% 0%

Rafał Kulczycki

Dyrektor
Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie

Renata Deptała

Renata Deptała 0% 0% 0%

Renata Deptała

Dyrektor Regionu
Bank Gospodarstwa Krajowego

Marek Marchewka

Marek Marchewka 0% 0% 0%

Marek Marchewka

Dyrektor Zarządzający
CREATON Polska

dr Ewa Łabno-Falęcka

dr Ewa Łabno - Falęcka 0% 0% 0%

dr Ewa Łabno-Falęcka

Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Mercedes-Benz Polska

Piotr Ziętara

Piotr Ziętara 0% 0% 0%

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu
Wodociągi Miasta Kraków

dr inż. Paweł Jastrzębski

dr inż. Paweł Jastrzębski 0% 0% 0%

dr inż. Paweł Jastrzębski

Dyrektor ds. Innowacji
MPEC Kraków S.A.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Jarosław Bogacz

dr Jarosław Bogacz 0% 0% 0%

dr Jarosław Bogacz

Prezes Zarządu 
Polenergia Obrót

Agnieszka Orłowska

Agnieszka Orłowska 0% 0% 0%

Agnieszka Orłowska

Wiceprezes Zarządu ABSL

Józef Gawron

Józef Gawron 0% 0% 0%

Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Prof. Sylwester Tabor

Prof. Sylwester Tabor 0% 0% 0%

Prof. Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Prof. Piotr Buła

Prof. Piotr Buła 0% 0% 0%

Prof. Piotr Buła

Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie

Przemysław Machynia

Przemysław Machynia 0% 0% 0%

Przemysław Machynia

Prezes Portalu PumpLab.pl

Mateusz Jurczyk

Przemysław Machynia 0% 0% 0%

Mateusz Jurczyk

Director AmCham Kraków & Katowice

American Chamber of Commerce in Poland

Irena Pichola

Przemysław Machynia 0% 0% 0%

Irena Pichola

Partner, Lider Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte

PROGRAM KONGRESU
Green Energy Congress 2022

Agenda Kongresu

4 października 5 października

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Społeczeństwo

Eko trendy, Elektromobilność.

Elektromobilność na nowych torach. Zrównoważona moda i ekologia w tekstyliach. Ekokosmetyki w natarciu. Żywność Eko – czyli rozwój rolnictwa ekologicznego.Zielona transformacja w handlu. Rynek re-commerce, drugie życie rzeczy - nowa, prężna branża handlu. Zielone finanse – jak najlepiej finansować zrównoważony rozwój.

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Zielona Energia dla Regionów

Samorząd lokalny, Smart City.

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu izrównoważonego rozwoju? - czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne - wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze.Eko-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Inteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Zielona Gospodarka

Przemysł, Recykling, Opakowania.

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej.Ekologia w branży chemicznej - czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Energetyka

Atom, Wodór, OZE.

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Energetyka – dzień 2

Atom, Wodór, OZE.

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Zielona Gospodarka – dzień 2

Przemysł, Recykling, Opakowania.

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej.Ekologia w branży chemicznej - czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena Zielona Energia dla Regionów – dzień 2

Samorząd lokalny, Smart City.

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu izrównoważonego rozwoju? - czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne - wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze.Eko-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Inteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

PEŁNA AGENDA


---
GEC 2022

Scena społeczeństwo – dzień 2

Eko trendy, Elektromobilność.

Elektromobilność na nowych torach. Zrównoważona moda i ekologia w tekstyliach. Ekokosmetyki w natarciu. Żywność Eko – czyli rozwój rolnictwa ekologicznego.Zielona transformacja w handlu. Rynek re-commerce, drugie życie rzeczy - nowa, prężna branża handlu. Zielone finanse – jak najlepiej finansować zrównoważony rozwój.
Witamy na #GEC

Green Energy Congress - nasza misja

Celem organizacji Green Energy Congress jest utworzenie wydarzenia integrującego praktyków i ekspertów z poszukującymi inspiracji w obszarze optymalizacji polityki zrównoważonego rozwoju. To przestrzeń merytorycznej wymiany doświadczeń oraz popularyzacji innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i ekonomicznych jak również upowszechniania najlepszych praktyk w zakresie proekologicznych postaw i projektów.  Sceny
tematyczne
Prelegentów
GEC 2021
Uczestników
online / na żywo GEC 2021

Promocyjna cena biletów przez:

Green Energy Congress 2022

PAKIETY BILETÓW NA WYDARZENIE

BILET Standard899 złCena bazowa 1399 złDostęp do wszystkich scen Kongresu Smart City, Energetyka, Zielona Gospodarka,SpołeczeństwoPakiet materiałów konferencyjnychDostęp do strefy networkingowej i wystawienniczejKUP BILETDo ceny biletu należy doliczyć VAT 23%BILET Z Bankietem1199 złcena bazowa 1699 złDostęp do wszystkich scen Kongresu Smart City, Energetyka, Zielona Gospodarka,SpołeczeństwoPakiet materiałów konferencyjnych Dostęp do strefy networkingowej i wystawienniczejKup biletDo ceny biletu należy doliczyć VAT 23%BILET Z Bankietem i Noclegiem1549 złcena bazowa 2049 złDostęp do wszystkich scen KongresuSmart City, Energetyka, Zielona Gospodarka,SpołeczeństwoPakiet materiałów konferencyjnychDostęp do strefy networkingowej i wystawienniczej KUP BILETDo ceny biletu należy doliczyć VAT 23%Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników, Green Energy Congress odbywa się w formule hybrydowej.
Green Energy Congress 2022

POZOSTAŁE PAKIETY BILETÓW

BILET INTERNETOWY499 złCENA bazowa 999 ZŁDostęp online do wszystkich scen Kongresu z dowolnego miejsca z InternetemDedykowaną platformę iPlatformLive Stream na żywo z Kongresu(Dostęp do materiałów Digital po Kongresie)KUP BILETDo ceny biletu należy doliczyć 23% VATBILET Grupowy 10 osób6290 złcena bazowa 12600 zŁDostęp do wszystkich scen KongresuSmart City, Energetyka, Zielona Gospodarka,SpołeczeństwoPakiet materiałów konferencyjnychDostęp do strefy networkingowej i wystawienniczejZapytaj o cenęDo ceny biletów należy doliczyć 23% VATBILET GRUPOWY 20 osób10 580 złcena bazowa 23800 ZŁDostęp do wszystkich scen KongresuSmart City, Energetyka, Zielona Gospodarka,SpołeczeństwoPakiet materiałów konferencyjnychDostęp do strefy networkingowej i wystawienniczejZapytaj o cenęDo ceny biletów należy doliczyć 23% VATW przypadku pytań dotyczących pakietów biletów grupowych można się również kontaktować pod numerem:+48 575 771 540
Najciekawsze eko Newsy

Blog #GEC

Na naszym Eko-blogu poruszamy najciekawsze tematy związane z "Zieloną Energią", Przemysłem 4.0, Gospodarką, Energetyką. W tym miejscu znajdziesz też ciekawe prelekcje uczestników naszych Kongresów.

EkologiaGreen Energy Congress4 lipca 2022

Ekologiczne certyfikaty na ubraniach — które z nich warto znać?

We współczesnych realiach niezależnie od płci, ubrania kupujemy dosyć często. […]

Czytaj więcej EkologiaGreen Energy Congress20 czerwca 2022

Jak zmieniał się poziom tlenu na Ziemi? Co nam grozi w przyszłości?

Co się stanie, gdy na Ziemi zabraknie tlenu? Kiedy to […]

Czytaj więcej EkologiaGreen Energy Congress26 maja 2022

Gospodarka regeneratywna – sposób na ochronę klimatu

Gospodarka regeneratywna — co to jest i z czym się […]

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Green Energy Congress

Mówią o Nas

Dla mnie sama idea powstania
Green Energy Congress w Krakowie jest bardzo ważna.
Należy mówić o tym, co się dzieje, o zmianie, która następuje.
Jako przykład pozytywnych zmian omawiamy na kongresie przekształcenie elektrowni opartej na węglu brunatnym na elektrownię fotowoltaiczną.

Robert Rutowicz

Dyrektor Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem Polkomtel

Celem wydarzenia jest pokazanie nowoczesnych technologii z zakresu zielonej gospodarki i zrównoważonego rozwoju ale nie tylko.
Green Energy Congress
jest też podpowiedzią co powinniśmy robić, aby właściwie dbać o klimat
naszej planety.

Przemysław Machynia

Prezes portalu PumpLAB.pl, inicjatora i organizatora kongresu w Krakowie

Jesteśmy na Green Energy Congress aby zwiększyć świadomość ekologiczną uczestników.
Widzimy, że coraz więcej osób - zarówno odbiorców końcowych biznesowych
jak również osób fizycznych - jest zainteresowanych tematami związanymi z energią odnawialną.

dr Jarosław Bogacz

Prezes Zarządu Polenergia Obrót

Media o #GEC

Jak będzie funkcjonował samochód przyszłości?
Jedno auto może zastąpić 10 samochodów.“

Czy w Polsce można już całkowicie korzystać z “zielonej energii“?

Jego pasją jest wodór. “
Są już kraje, które o ten pierwiastek oparły strategię swojego rozwoju.”
Czy Polska ma strategię wodorową?Elektromobilność pomoże nam zabezpieczyć przyszłe pokolenia.

Czy fotowoltaika stanie się mniej opłacalna?
Rząd szykuje zmiany w prawie energetycznym.

Czy jesteśmy gotowi na rewolucję energetyczną?Andrzej Sikora:
“To kwestia jednego pokolenia.“

Kongres Zielonej Energii w Krakowie.
„Co powinniśmy robić, dbając o klimat”

Nowatorskie rozwiązania dla ekologii. Green Energy Congress w Krakowie

Green Energy Congress 2022

Partnerzy | Patroni Kongresu

Znajdź nas na:YouTubeFacebookInstagramLinkedin Strona główna O nas Prelegenci Blog Program kongresu Regulamin Regulamin Top Eco Polityka prywatności Bilety © WooAgency 2022

TAGS:Green GEC Congress Energy

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
OSHEE — VITAMIN ENERGY

  OSHEE ENERGY DRINK OSHEE Isotonic Drinks — это напитки для нового поколения людей, ведущих активный

Dominion Energy Riverrock | May

   Close MenuHomeExperienceOverview2022 OverviewAll EventsBackScheduleInformationOverviewPlan Your TripOverviewVenueTravel &#038; LodgingArrival &#03

Choose Greener

  Skip to contentChoose GreenerHow to make more sustainable choices MenuHomeAbout UsEnvironmental JobsPrivacy PolicyGet Real Renewable Energy &#8211;

Agecroft Hall & Gardens, an hist

   :root{--color_0:255,255,255;--color_1:255,255,255;--color_2:0,0,0;--color_3:237,28,36;--color_4:0,136,203;--color_5:255,203,5;--color_

Green Care Casper

   Zum Inhalt springen

Greenfield - O comunitate durabi

  https://www.greenfieldresidence.ro/apartamente-noi-vanzare/succes/ Contact rapid

Iconergy &#8211; Energy Consulti

  Skip to contentMenuHomeServicesConsulting ServicesCommissioning / RCx / MBCxDecarbonizationEfficiency RetrofitEnergy StorageIndustrial OptimizationCon

ENERGY PANGEA

   ENERGY PANGEA 2021 : INFO >

TWENTYFOUR7 &#8211; Pure Energie

  SORTIMENTKONTAKTTICKERHomeheurich2018-03-02T08:04:46+00:00 BELEBENDE WIRKUNG UND STARK IM GESCHMACK Classic Taste
in der 0,25l Dose Classic Taste

Consumers Energy

  

ads

Hot Websites