Planeta Br. 106 | ŽIVI SVET PRAISTORIJE

Web Name: Planeta Br. 106 | ŽIVI SVET PRAISTORIJE

WebSite: http://www.planeta.rs

ID:269723

Keywords:

Br,Planeta,PRAISTORIJE,SVET

Description:


www.planeta.rs MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA » MENI Home Redakcija Linkovi Kontakt » BROJ 106 Godina XIX
Jul-Avgust 2022.
» IZBOR IZ BROJEVA Br. 105
Maj. 2022g Br. 106
Jul. 2022g Br. 103
Jan. 2022g Br. 104
Mart 2022g Br. 101
Jul 2021g Br. 102
Okt. 2021g Br. 99
Jan. 2021gBr. 100
April 2021g Br. 97
Avgust 2020g Br. 98
Nov.2020g Br. 95
Mart 2020g Br. 96
Maj 2020g Br. 93
Nov. 2019g Br. 94
Jan. 2020g Br. 91
Jul 2019g Br. 92
Sep. 2019g Br. 89
Mart 2019g Br. 90
Maj 2019g Br. 87
Nov. 2018g Br. 88
Jan. 2019g Br. 85
Jul 2018g Br. 86
Sep. 2018g Br. 83
Mart 2018g Br. 84
Maj 2018g Br. 81
Nov. 2017g Br. 82
Jan. 2018g Br. 79
Jul. 2017g Br. 80
Sep. 2017g Br. 77
Mart. 2017g Br. 78
Maj. 2017g Br. 75
Septembar. 2016g Br. 76
Januar. 2017g Br. 73
April. 2016g Br. 74
Jul. 2016g Br. 71
Nov. 2015g Br. 72
Feb. 2016g Br. 69
Jul 2015g Br. 70
Sept. 2015g Br. 67
Januar 2015g Br. 68
April. 2015g Br. 65
Sept. 2014g Br. 66
Nov. 2014g Br. 63
Maj. 2014g Br. 64
Jul. 2014g Br. 61
Jan. 2014g Br. 62
Mart. 2014g Br. 59
Sept. 2013g Br. 60
Nov. 2013g Br. 57
Maj. 2013g Br. 58
Juli. 2013g Br. 55
Jan. 2013g Br. 56
Mart. 2013g Br. 53
Sept. 2012g Br. 54
Nov. 2012g Br. 51
Maj 2012g Br. 52
Juli 2012g Br. 49
Jan 2012g Br. 50
Mart 2012g Br. 47
Juli 2011g Br. 48
Oktobar 2011g Br. 45
Mart 2011g Br. 46
Maj 2011g Br. 43
Nov. 2010g Br. 44
Jan 2011g Br. 41
Jul 2010g Br. 42
Sept. 2010g Br. 39
Mart 2010g Br. 40
Maj 2010g. Br. 37
Nov. 2009g. Br.38
Januar 2010g Br. 35
Jul.2009g Br. 36
Sept.2009g Br. 33
Mart. 2009g. Br. 34
Maj 2009g. Br. 31
Nov. 2008g. Br. 32
Jan 2009g. Br. 29
Jun 2008g. Br. 30
Avgust 2008g. Br. 27
Januar 2008g Br. 28
Mart 2008g. Br. 25
Avgust 2007 Br. 26
Nov. 2007 Br. 23
Mart 2007. Br. 24
Jun 2007 Br. 21
Nov. 2006. Br. 22
Januar 2007. Br. 19
Jul 2006. Br. 20
Sept. 2006. Br. 17
Mart 2006. Br. 18
Maj 2006. Br 15.
Oktobar 2005. Br. 16
Januar 2006. Br 13
April 2005g Br. 14
Jun 2005g Br. 11
Okt. 2004. Br. 12
Dec. 2004. Br. 9
Avg 2004. Br. 10
Sept. 2004. Br. 7
April 2004. Br. 8
Jun 2004. Br. 5
Dec. 2003. Br. 6
Feb. 2004. Br. 3
Okt. 2003. Br. 4
Nov. 2003. Br. 1
Jun 2003. Br. 2
Sept. 2003. Planeta Br. 106 | ŽIVI SVET PRAISTORIJE » Br. 106 Glavni naslovi

PLANETA MAGAZIN NA INSTAGRAMU

MEDICINA

Gordana Tomljenović

Bolesti motornog neurona

Retke, sporadične i opasne

Neurodegenerativna oboljenja koja pogađaju nervne ćelije odgovorne za mišićnirad i kretanje veoma su destruktivne. Za najzastupljeniju među njima još nemapravog leka, a za onu koja pogađa najmlađe, i koja srećom može da se zaustavi, potreban je basnoslovno skup lek, i njegova vrlo rana primena

Tekst

NIKOLA TESLA

Vladimir Jelenković

Šta je čitao veliki naučnik

Od Dekarta do Zmaja

Lična biblioteka genijalnog naučnika i pronalazača predstavlja izuzetno svedočanstvo o njegovim afinitetima,ali pruža i uvid u duh epohe u kojoj je živeo i stvarao. Nikola Tesla je posedovao veoma široko obrazovanje, koje nije biloograničeno samo studijama tehnike. Na Karlovom univerzitetu u Pragu pohađao je i predavanja iz filozofije, a njegovo interesovanjeza razna filozofska tumačenja, posebno izraženo kroz snažan uticaj filozofskih stavova Renea Dekarta, uticalo je na njegovo promišljanje sveta i uloge nauke i tehnike u njemu kao bitnog činioca napretka čovečanstva uopšte. U njegovoj biblioteci nalazili su se brojni primerci knjiga sa sadržajima iz filozofije, psihologije, lingvistike, politike, istorije i drugih društvenih nauka.

Tekst

SUMMARY

Planeta No 106
ENGLISH Summary

Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

ŽIVI SVET PRAISTORIJE

Nekada, pre više stotina hiljada i više desetina miliona godina, Zemlja je bila velika pozornica borbi živih vrsta za opstanak. Našom planetom tumarala su neobična stvorenja u potrazi za hranom, kažu da je biloi više kiseonika, više vode, klima je bila pogodnija. To je uslovilo da su upravo tu gde danas hodamo živeleogromne životinje i ribe, da su letele ogromne ptice, da je život vrveo od stvorenja koja se po veličinine mogu porediti sa današnjim vrstama. Raptori, dinosaurusi, tiranosuarusi... Nema ih odavno. Izmurlisu i o njima znamo samo na osnovu njihovih zemnih ostataka koji su odoleli propadanju. Kakav je to svet bio? Kako je izgledao, čime se hranio...

TEMA BROJA

Dr Gordana Jovanović

Živi svet praistorije / Evolucija veličine tela kod izumrlih vrsta

Kao da su sa druge planete

Da smo iz vasione mogli da posmatramo razvoj naše planete i života na njoj, videli bismo da je tokom nekolikomilijardi godina prolazila kroz razne faze. Da smo se nekim slučajem mogli prošetati po njenoj površini, iznenadili bismo seoblicima života koji su se smenjivali. Šetnja po ovakvoj planeti sigurno ne bi dugo trajala jer nije bilo ni kiseonika nidrugih uslova za život. Vremenom je život postajao sve raznovrsniji; među njima je bilo mnogih organizama koji nas neprestanofasciniraju svojim oblikom ili veličinom. Teško je poverovati, ali Zemlja je tokom dužeg perioda svog postojanja prikazivala život kao da je sa druge planete. Razna čudovišta džinovskih razmera su postojala u kopnenim i u dubokomorskim sredinamai vrlo su česti u fosilnim zapisima.

Tekst

TEMA BROJA

Prof. dr Katarina Bogićević
Prof. dr Draženko Nenadić

Živi svet praistorije / Runasti mamuti

Vladari ledenih ravnica

“Kad se pomisli na Ledeno doba, pomisli se na njih - runaste mamute, moćne životinje dugih, spiralnopovijenih kljova i čupave kože kako lagano i dostojanstveno, u kolonama, prelaze zamrznuta prostranstva, dok ih iz prikrajka prate naši preci, ogrnuti životinjskim kožama i naoružani kopljima. Kakvu su šansu imali da ulove te sjajnezveri? Ali lovili ih ipak jesu, a postoje mišljenja i da su u priličnoj meri doprineli njihovom iščezavanju sa lica Zemlje. I ne samo da su ih lovili - obožavali su ih.

Tekst

TEMA BROJA

Dr Ana Paunović

Živi svet praistorije / Džinovski zglavkari

Insekti napadaju dinosauruse

Perioda karbona, koji pripada paleozoiku, započeo je pre oko 360 miliona godina,nakon jedne od najvećih katastrofa koja je dovela do izumiranja oko 70% morskih životinja. Kopneni ekosistemi, početkom karbona, bili su prilično slični gornjodevonskim, ali su se tokom karbona znatno promenili. Karbon predstavlja veoma važan period u razvitku suvozemnog načina života - tokom njega razvila se u potpunosti šumska vegetacija prečica i kalamita, a do kraja perioda postojali su već svi razdeli suvozemnih biljaka, što je omogućilo diverzifikaciju ostalih suvozemnih organizama, kao i uspostavljanje složenih ekološkihodnosa. Biljni svet se veoma brzo razvio u povoljnim klimatskim uslovima. Postojale su šume ogromnih prečica, rastavića, drvenastih i semenih paprati. Sa razvojem biljaka, napredovao je i životinjski svet.

Tekst

TEMA BROJA

Dubravka Marić

Živi svet praistorije / „Dino park” Prirodnjačkog centra u Svilajncu

U korak sa dinosaurusima

U „Dino parku“ („Dinosville“) Prirodnjačkog centra u Svilajncu nalazi se tridesetak replika dinosaurusa i drugih izumrlih bića koja su nastanjivala Zemlju u paleozoiku i mezozoiku. Među replikama u prirodnoj veličini je najveća ona koja predstavlja diplodokusa: visoka je 11, a dugačka 20 m!

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Dr Vladica Božić

Teleskop “Džejms Veb”

Oči za beskonačno

Svemir (takođe i kosmos, univerzuum ili vasiona) je beskonačno veliki prostor koji nas okružuje i u kojem se nalazi veliki broj nebeskih tela. U manja nebeska tela spadaju zvezde, planete i prirodni sateliti, a u veća galaksije, crne rupe i kvazari. Zvezde su grupisane u zvezdane sisteme (koje se sastoje od miliona zvezda) koje su organizovane u zvezdane populacije,zvezdane asocijacije i zvezdana jata i superjata. Između nebeskih tela je najčešće prazan prostor-vakuum sa malo čestica, među kojima dominiraju plazma vodonika i helijuma i kosmička prašina (sastavljene uglavnom od čestica ugljenika i silikata) ali, na nekim mestima, međuzvezdana materija ima jako veliku gustinu i sačinjava magline. U tom prostoru ima i elektromagnetnog zračenja, magnetnih polja, neutrina i kosmičkih zraka.

Tekst

ČUDO U DOLINI KRALJEVA

G. Tomljenović

Sto godina od otkrića Tutankamonove grobnice

Zlatna maska kralja Tuta

Krajem ove godine biće otvoren Veliki egipatski muzej, jedan od najvećih nacionalnih projekata modernog Egipta i najveći svetski muzej posvećen samo jednoj - drevnoj egipatskoj civilizaciji. Ovaj grandiozni kulturni objekat, građen pune dve decenije, trebalo je da primi prve posetioce u novembru 2021,ali je pandemija korona virusa poremetila te planove i učinila da otvaranje Muzeja bude odloženo za posebno značajnu, 2022. godinu; naime, ove godine, Egipat obeležava 100 godina od otkrića Tutankamonove grobnice.

Tekst


ČASOPIS PLANETA Br 106

SARADNICI NA BROJU

Jozef Baruhović, Vesna Bosanac, Vladica Božić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Vladimir Jelenković, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Sana Knežević, Rastko Kostić,Dragan Lazarević, Dubravka Marić, Borka Marinković, Jelena Marjanović, Vladimir Milojević, Maja Miljević-Đajić, Vladimir Nikolić, Ana Paunović, Miloš Rastović, Zorana Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirović, Zoran Šević


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Mileta Mirčetić
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet, Instagram i Facebook page: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o. © All rights reserved
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Kosmos", Svetog Save 16, Beograd, 011/ 2430 510

Sledeći broj izlazi 1. jula 2022.


back top » Pretraži SAJT
» Korisno Bookmark This Page E-mail This Page Print This Page Site map
» Pratite nas
» Prijatelji Planete
» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.net

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 106 Godina XIX
Jul-Avgust 2022. 2022.

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA

TAGS:Br Planeta PRAISTORIJE SVET

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Brend Magazin

  

NYTB: New York Thoroughbred Bree

   Log InAbout Us OverviewOrganizationBy-LawsPartnersMembership How to JoinBenefitsDirectoryPublic AffairsNews RacingBreedingSalesNYTBArchivesThe NY Bre

Brookside Golf Club - Pasadena,

  Reservations: 626.585.3594|

Brittany Phillips Design

  

Bainbridge Island's Downtown Bus

  Skip to content206.842.2982|&#105;nfo&#64;&#98;a&#105;&#110;&#98;rid&#103;e&#100;&#111;w&#110;&#116;o&#119;n.&#111;&#114;&#103;Walkabout GuideVisitor

Dale Brisby

  "); } else { win._boomrl = function() { bootstrap(); }; if (win.addEventListener) { win.addEventListener("load", win._

Macon Magazine &#8211; Celebrati

   Keep celebrating the good life &#038; great stories and supporting local businessesSubscribe today

Balance Systems | Macchine equil

   Italiano English

zebra-med.com

  

Damascus Bakery &#8211; Bred in

  About UsProductsPitaLavash Roll-UpsLavash WrapsPaniniBrooklyn Bred ProductsFoodserviceWhere to BuyContact Us ABOUT US3 GENERATIONS BRED TO BREADO

ads

Hot Websites