CylinderTech |

Web Name: CylinderTech |

WebSite: http://www.cylindertech.no

ID:364182

Keywords:

CylinderTech

Description:


TELEFON: 35 59 46 36Login Bottleneck

FLASKE EKSPLODERTE

TESTET AV IKKE GODKJENT SELSKAPLES RELEVANTE AVISARTIKLER

Read more

KONTROLL AV GASSFLASKER

LES OM REGELVERKETVI KONTROLLERER ALLE GASSFLASKER

Read more

PRISFORESPØRSEL

BE OM TILBUDHelt uforpliktende

Read more

TEKNISK KONTROLLORGAN

PERIODISK KONTROLLAV BRUKTE GASSFLASKER

Velkommen til oss!

Cylinder Tech kontrollerer og inspiserer transportabelt trykkpåkjent utstyr i drift. Vi gjennomfører periodisk-, mellomliggende-, og ekstraordinær kontroll, i henhold til ADR/RID kapittel 6.2 og 6.8.

Våre inspeksjonstjenester retter seg mot industri og privatmarkedet

Personalet har lang erfaring med behandling av trykkpåkjent utstyr.

Cylinder Tech er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012, og utpekt av DSB som kontrollorgan type A.Cylinder Tech AS. - Klyvevegen 9, 3740 Skien - Org.nr. 915 671 691MVA
Nettsiden er levert av Nett-Opp IT

TAGS:CylinderTech

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :

ads

Hot Websites